Szkolenia

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI

Bezpieczeństwo danych w Internecie - poziom podstawowy - 9 godz.

Bezpieczeństwo danych w Internecie - poziom zaawansowany  - 3 godz. 

SZKOLENIA W ZAKRESIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE

Microsoft Word - poziom podstawowy  - 24 godz. /6 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Word - poziom średnio zaawansowany  - 32 godz. /8 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Word - poziom zaawansowany - 40 godz. /10 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom podstawowy - 32 godz. /8 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom średnio zaawansowany  - 44 godz. /11spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Microsoft Excel - poziom zaawansowany   - 44 godz. /11 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZDALNEJ EDUKACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU

Podstawy platformy Moodle dla nauczycieli  - 12 godz. /3 spotkania 4-godzinne/

Przygotowanie lekcji oraz warsztatów na platformie Moodle  - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne/

Pomiar dydaktyczny na platformie Moodle czyli tworzenie testów i quizów  - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne/

Nowoczesne techniki multimedialne w edukacji - 16 godz. /4 spotkania 4-godzinne, 1 raz w tygodniu/