Kontakt

CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

 Tel.: 89 523 47 69 / Fax: 89 524 51 91

e-mail: rci_sekretariat@uwm.edu.pl


KONTAKT

mgr Andrzej Rydzewski - dyrektor
tel. 89 523 45 35, tel. kom. +48 519 832 394, e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl, pok. E 2/3

mgr Emilia Olender - prowadzenie biura CI
tel. 89 523 47 69, e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

Sekcja Informatycznych Zamówień

mgr Leszek Ołdakowski - organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzetu komputerowego (drukarki, kserokopiarki, skanery)

tel. 89 524 61 71, tel.kom. +48 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl, pok. E 2/2

 

Dział Telekomunikacji, e-mail: telekomunikacja@uwm.edu.pl,

tel. 89 523 33 33,  Plac Cieszyński 1

mgr Zbigniew Czarnota- Kierownik
tel. 89 523 33 03 e-mail: zbigniew.czarnota@uwm.edu.pl

inż. Mariusz Maciejewski- Zastępca Kierownika
tel. 89 523 32 89 

mgr Mariusz Śniecikowski
tel. 89 523 48 90

Krzysztof Głodkowski
tel. 89 523 48 77

Małgorzata Moszczyńska
tel. 89 523 48 55

Grupa konserwatorów Działu Telekomunikacji

89 523 33 10, e-mail: uszkodzenia@uwm.edu.pl

Andrzej Biedulski
tel. kom. 510 060 638

Maciej Oleksiak
tel. kom. 510 060 639

Jan Poznański
tel. kom. 510 060 641

Grupa techników Działu Telekomunikacji

Adam Bojto
tel. kom. 510 060 642

Dariusz Orzoł
tel. kom. 660 487 792

Piotr Piórecki
tel. kom. 606 414 144

 

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania OLMAN e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

tel.: 89 523-45-55, ul. Heweliusza 8

mgr inż. Marcin Kwiecień- Kierownik
tel. 89 89 523 43 50, e-mail: m.kwiecien@man.olsztyn.pl

mgr Daniel Żukowski
tel. 89 89 523 43 18, e-mail: daniel.zukowski@man.olsztyn.pl

inż. Tomasz Karczewski
tel. 89 89 523 45 55, e-mail: tkarczewski@man.olsztyn.pl

Paweł Morawski
tel. 89 89 524 61 13, e-mail: pmorawski@man.olsztyn.pl

inż. Krzysztof Mazur
tel. 89 89 523 44 00, e-mail: kmazur@man.olsztyn.pl

Maciej Hołdyński
tel. 89 89 524 55 47, e-mail: maciej.holdynski@man.olsztyn.pl,

 

Biuro ds. Utrzymania i Rozwoju Systemów Informatycznych e-mail: admin-rci@uwm.edu.pl

Dominik Łukasik- Kierownik
tel. 89 523 49 46, e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl, pok. E 2/7

inż. Damian Wejner
tel. 89 523 49 46, e-mail: damian.wejner@uwm.edu.pl,  pok. E 2/7

inż. Bartosz Jaworski
tel. 89 523 49 46, e-mail: bartosz.jaworski@uwm.edu.pl, pok. E 2/7

inż. Michał Mroczek
tel. 89 523 49 46, e-mail: michal.mroczek@uwm.edu.pl, pok. E 2/7

Szczepański Maksymilian
tel. 89 523 49 46, e-mail: maksymilian.szczepanski@uwm.edu.pl, pok. E 2/7

Arkadiusz Zbieć
tel. 89 523 49 46, e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl, pok. E 2/7

 

Biuro ds. Zarządzania Infrastrukturą email: admin-rci@uwm.edu.pl

inż. Przemysław Bieńkowski - Kierownik

tel. 89 523 45 90, tel.kom. +48 691 767 651, e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl, pok. E 2/16

lic Michał Pilarski 
tel. 89 524 52 52, tel. kom. +48 667 888 161, e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl, pok. E 2/17

inż. Arkadiusz Czapla  
tel. 89 524 64 62, tel. kom. +48 603 304 067, e-mail: arkadiusz.czapla@uwm.edu.pl, pok. E 2/15

dr Bartosz Nitkiewicz
tel. 89 524 64 62, tel. e-mail: b.nitkiewicz@uwm.edu.pl, pok. E 2/17 

 

Biuro ds. Systemów Dydaktycznych  e-mail: usos@uwm.edu.pl/ szkolenia-rci@uwm.edu.pl

tel. 89 523 38 28, ul. Słoneczna 54

mgr inż. Jacek Brzozowski 
tel. 89 523 38 28, e-mail: jacek.brzozowski@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

mgr Katarzyna Gargas 
tel. 89 523 44 54, e-mail: kgargas@uwm.edu.pl, pok. E 2/4

mgr Cezariusz Radomski 
tel. 89 524 61 63, e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl, pok. E 2/4

inż. Dariusz Florysiak
tel. 89 524 51 23, e-mail: dariusz.florysiak@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

mgr Dawid Szczepański
tel. 89 523 38 28, e-mail: dawid.szczepanski@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

lic Tomasz Pszczółkowski
tel. 89 524 54 61, e-mail: tomasz.pszczolkowski@uwm.edu.pl, pok. D 2/9

Jakub Januszewski
e-mail: jakub.januszewski@uwm.edu.pl, pok. D 2/7

 

  Biuro ds. Serwisu Komputerowego

tel. 89 524 65 65 ul. Oczapowskiego 6, pok. 14,15 i 16

inż. Karol Gajocha - kierownik - e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

Arkadiusz Grzesiak e-mail: arkadiusz.grzesiak@uwm.edu.pl

Dawid Ścięgosz e-mail: dawid.sciegosz@uwm.edu.pl

Krystian Kozłowski e-mail: krystian.kozlowski@uwm.edu.pl

Damian Wójcik e-mail: damian.wojcik@uwm.edu.pl

lic. Szymon Walkowski e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

 tel. 89 524 62 60 (obsługa - WNS, WS, WL, SZP, jednostki w centrum Olsztyna)

Kamil Czubkowski e-mail: kamil.czubkowski@uwm.edu.pl

tel. 89 524 51 13 (obsługa - WH, WPiA, WMW, jednostki obejmujące Kortowo III)

 

Program SIMPLE.ERP (obsługa serwisu komputerowego- Rektorat )

tel. 89 524 56 50

inż. Karol Gajocha e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl