Pion z-cy kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

Zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

 Z-ca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznychmgr inż. Tomasz Szczyglewski
tel. (89) 524-52-00
 ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn
tel. (89) 523 33 70, (89) 524 52 00
fax (89) 523-37-69

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Kierownik

mgr inż. Zbigniew Stachurski
tel. (89) 523 33 70, (89) 523 33 90

Starszy referent

mgr Ewa Pietrzak
tel. (89) 524-52-00, (89) 523 33 70,

Samodzielny referent

inż. Barbara Sepczyńska
tel. (89) 523-33-70,

Główny specjalista

inż. Aleksandra Wiśniewska
tel. (89) 523 41 29, 603 952 078

Główny specjalista

mgr inż. Kazimierz Jastrzębski
tel. (89) 523 43 80

Starszy inspektor nadzoru

inż. Jan Wróblewski
tel. (89) 523 44 49, 605 627 973

Inspektorzy nadzoru

Tadeusz Wółkiewicz
tel. (89) 523 48 64, 605 627 972

 

mgr inż. Grzegorz Zamyślewski
tel. (89) 523 48 62, 605 287 817

 

mgr Janusz Bieńkowski
tel. (89) 523 48 62

Stanowisko d.s. Energetycznych

mgr Mirosław Stankiewicz
tel. (89) 523 35 31, 605 287 813

Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury

Sekcja eksploatacji

 

ul. Słoneczna 50G, 10-720 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Andrzej Żukowski
tel. (89) 523 33 04, 601 771 080

Zastępca kierownika

Piotr Zalewski
tel.(89) 523 39 70, 723 992 210

Starszy mistrz

Andrzej Dąbrowski
tel. (89) 523 34 44, 603 952 077

Samodzielny referent

mgr Wanda Borzym
tel. (89) 523 35 68, 609 461 277

Kierownik stolarni

Ryszard Walugo
tel. (89) 523 38 70, 605 287 815

Elektrycy

Janusz Kowalski

 

Michał Kuźmiński

 

Edward Majewski

 

Andrzej Nagórski

 

Marek Nidzgorski

 

Dariusz Poliński

 

Krzysztof Sakowski

 

Sławomir Szkudelski

Hydraulicy

Henryk Berk

 

Marcin Filipiak

 

Jerzy Gołaszewski

 

Sławomir Kruk

 

Henryk Mil

 

Mirosław Wróblewski

Grupa napraw eksploatacyjno-konserwacyjnych

Tadeusz Herman

 

Sławomir Kalinowski

 

Sebastian Mejer

 

Dariusz Dziedzic

 

Ryszard Pędzich

Ślusarze

Zygmunt Cynta

 

Janusz Kalinowski

 

Marek Kwiatkowski

 

Krzysztof Paszkiewicz

 

Mariusz Piórkowski

 

Jerzy Sadłowski

 

Waldemar Wiśniewski

Stolarze

Sławomir Poliński

 

Jacek Wieczorek

 

Krzysztof Czyż

 

Zbigniew Rosłon

 

Edward Samsel

 

Henryk Samsel

 

Andrzej Seroka

 

Dariusz Strumiłło

 

Roman Zasadzki

Grupa robót ogólnobudowlanychAndrzej Głowacki
 Zbigniew Majsiuk
 Grzegorz Hanowski
 Norbert Laskowski
 Mirosław Szydlik
 Ryszard Grodziski
 Adam Noga
 Stefan Przybyłowski
 Ryszard Stripling
 Henryk Wąsiewski
 Sławomir Będzłowicz
 Dariusz Boniszewski
 Andrzej Kwiatek
 Sławomir Bobrowski

Sekcja ciepłownictwa

 

ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Janusz Saba
tel. (89) 523 39 52, 605 627 983

Starszy mistrz

Leszek Juszkiewicz
tel. (89) 523 34 70, 605 627 982

Brygadzista

Marek Rutkowski
tel. (89) 523 34 70, 609 061 065

Operator Systemów Ciepłowniczych

Sylwester Bors

 

Paweł Rutkowski

 

Jan Wawrowski

 

Maciej Ziółkowski

Hydraulicy

Mariusz Kollek

 

Zbigniew Rejchel

Spawacze -hydraulicy

Ireneusz Kobylański

 

Robert Kuczyński

 

Bogdan Michalewicz

 

Zbigniew Pstrągowski

 

Jan Szalpuk

 

Bronisław Wypych

Palacze

Jerzy Pater

 

Jan Szkotnicki

Stanowisko ds. Przeciwpożarowych

 

ul. Słoneczna 50 G, 10-710 Olsztyn

Specjalista ds.p.poż.

mgr inż. Szyndler Danuta
tel. (89) 523 39 40, 661 450 085
email: danaszy@uwm.edu.pl

Konserwator sprzętu p.poż.

Andrzej Doroszko
tel.(89) 523 39 40

Stanowisko d.s. Energetycznych


mgr Mirosław Stankiewicz - tel. (89) 523 35-31, 605 287 813