Pion z-cy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Inwentaryzacji

 

Dział Inwentaryzacji
ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-719 Olsztyn

pokój nr 9
tel. 89 523-36-32; 89 523-49-03
kod ewidencji korespondencji: DI; kod finansowy: 99.051.060

Kierownik

inż. Andrzej Podgródny

tel. 89 523 49 03, +48 501 163 410

email: andrzej.podgrodny@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Justyna Galewska
tel. 89 523 36 32
e-mail: justyna.galewska@uwm.edu.pl

Starszy referent

Dorota Lubieniecka
tel. 89 523 36 32
e-mail: dorota.lubieniecka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Anielska

tel. 89 523 36 32

email: malgorzata.anielska@uwm.edu.pl

Specjalista

Specjalista mgr Joanna Dobrzańska

tel 89 523 36 32

email: joanna.dobrzanska@uwm.edu.pl

 Starszy referent

lic. Joanna Szefler

Tel. 89 523 36 32

email: joanna.szefler@uwm.edu.pl

 Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

 

 

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108, 10-720 Olsztyn

 

 Kierownik

mgr inż. Sławomir Kokoszko

tel. 89 523 38 65

tel. kom. +48 514 783 690
e-mail: slawomir.kokoszko@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108

Z-ca kierownika 

mgr Robert Milian 
tel. 89 523 3527
kom. +48 502 730 612 
e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn 

Administrator

mgr inż. Mariusz Kurowski  tel. 89 523 44 77 

kom +48 607 213 024 

e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 6, pok. 12, 10-719 Olsztyn

Administrator 

mgr Piotr Stankiewicz  
tel. 89 523 35 36 
kom. +48 514 903 979 
e-mail: piotr.stankiewicz@uwm.edu.pl  

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12, 10-719 Olsztyn 

 

Administrator

 

mgr Jan Wiśniewski 
tel. 89 524 61 40
kom. +48 692 604 908
e-mail: 
j.wisniewski@matman.uwm.edu.pl                  

ul. Słoneczna 54, pok. 39, 10-710 Olsztyn

Administrator

mgr inż. Kamila Walczak 

tel. 89 523 38 02
kom. +48 514 784 297 
e-mail: 
kamila.walczak@uwm.edu.pl ul. B. Dybowskiego 11, pok. A 0/3, 10-719 Olsztyn

Administrator

mgr inż. Mariusz Araśniewicz
tel. 89 523 32 71 tel.
kom. +48 502 730 252
e-mail:
mariusz.arasniewicz@uwm.edu.pl
ul. M. Oczapowskiego 11 pok. B101

Specjalista

mgr Bogusław Woźniak

tel. 89 523-38-50

tel. kom. + 48 605 342 089

e-mail: bowo@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4A

Specjalista

Piotr Piasecki
tel. 89 523 38 65 
kom. +48 606 962 969 
e-mail: 
piotr.piasecki@uwm.edu.pl

ul. B. Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Marek Carzyński

tel. 89 523 35 72

tel. kom. +48 887 080 491

e-mail: marek.carzynski@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 7 pok. 26

Specjalista

mgr Ewa Chmielewska

tel. 89 523 34 34

e-mail: ewa.chmielewska@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 12

Administrator 

mgr Arkadiusz Smyk 
tel. 89 524 56 69 
kom. +48 601 848 549 
e-mail: arkadiusz.smyk@uwm.edu.pl 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn 

Starszy technik 

Jerzy Hasiuk 

tel. 89 523 35 27 

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01, 10-719 Olsztyn 

Konserwator 

Krzysztof Leszczyński 

tel. 89 523 35 27 

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01, 10-719 Olsztyn 

Konserwator

 

Dariusz Kardaś

e-mail: kardas@uwm.edu.pl

ul. M. Oczapowskiego 12

 

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

ul. Słoneczna 50 I, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 34 26
tel/fax 89 523 34 84
e-mail: dział.gospodarczy@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Mieczysław Malinowski
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 605 287 870
e-mail: m.malinowski@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika

mgr inż. Zbigniew Borzyszkowski
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 603 952 076
e-mail: zbigniew.borzyszkowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Ewa Gołowacz
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 507 495 570
e-mail: ewa.golowacz@uwm.edu.pl

Samodzielny referent

lic. Barbara Dąbrowska
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 602 438 204
e-mail: barbara.dabrowska@uwm.edu.pl

Administrator

Marcin Liśkiewicz
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 602 190 002
e-mail: marcin.liskiewicz@uwm.edu.pl

Punkt Pralniczy

 

ul. Prawocheńskiego 13/7A, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523-39-09

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
ul. Słoneczna 50 G, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 35 50
e-mail: kazimierz.konowalski@uwm.edu.pl

 

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108, 10-720 Olsztyn