Gabinet rektora

 

Dyrektor gabinetu

  dr inż. Wiesław Jastrzębski

 

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn
tel/fax: +48 89 523 36 46
e-mail: w.jastrzebski@uwm.edu.pl

Biuro Rektora

 Kierownikmgr Maria Sobczak
tel. +48 89 523 36 93,
fax: +48 89 524 51 41
e-mail: maria.sobczak@uwm.edu.pl
 ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

Starszy specjalista

mgr inż. Dorota Januszko
tel. +48 89 523 35 05
e-mail: januszko@uwm.edu.pl

Specjalista

Teresa Zawada
tel. +48 89 523 37 05,
e-mail: zawada@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Małgorzata Klafft
tel. +48 89 523 49 88
e-mail: margo@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Aleksandra Wilczyńska
tel. +48 89 523 36 47
e-mail: aleksandra.wilczynska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr. Aldona Stec  
tel.  +48 89 523 33 30, +48 89 523 33 85
e-mail: aldona.kaminska@uwm.edu.pl

 

 
Redaktor

Zofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
tel: +48 89 524 52 44
e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

dr inż. Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
tel. +48 89 523 33 12, +48 89 524 52 47
e-mail: ksw@uwm.edu.pl

Starszy referent

 

mgr Ewa Polańska

tel. +48 89 524 52 44
e-mail: ewa.polanska@uwm.edu.pl

 Specjalista  

mgr Paweł Snopek

tel. +48 89 523 35 32, +48 89 524 55 81
e-mail: pawel.snopek@uwm.edu.pl
Referent

mgr inż. Maria Budzińska

tel.: +48 89 524 52 47, +48 89 523 35 32

e-mail maria.budzinska@uwm.edu.pl

 

Dział Kadr

 Kierownikmgr Marzena Hermańska
tel. +4889 523-49-04
e-mail: marzena.hermanska@uwm.edu.pl
 ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn
tel. 89 524-55-57; fax 89 524-03-28

Specjalista

Ewa Bałundo
tel. +4889 523-48-60
e-mail: ewa.balundo@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Ewelina Brodowska
tel. +48 89 523-37-74
e-mail: ewelina.brodowska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Joanna Kardaś
tel. +4889 524-54-00
e-mail: joanna.kardas@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Bożena Kołakowska
tel. +4889 523-44-26
e-mail: bozena.kolakowska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Joanna Surowiec
tel. +4889 523-44-03
e-mail: joanna.surowiec@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Bożena Zalewska
tel. +4889 523-34-74
e-mail: b.zalewska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Anna Zinkiewicz
tel. +4889 523-32-97
e-mail: anna.zinkiewicz@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr inż. Dominika Łukowska

tel. +4889 523-43-41

e-mail: dominika.lukowska@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Jolanta Maciejewska
tel. +48 89 523-43-42
e-mail: jolanta.maciejewska@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Joanna Milewicz
tel. +4889 523-37-71
e-mail: joanna.milewicz@uwm.edu.pl

Starszy referent

lic. Ewa Rutkowska

tel. +4889 523-48-60

e-mail: e.rutkowska@uwm.edu.pl

Dział kadr sekcja socjalna

 Specjalista

mgr Aleksandra Kacprzyk
tel. +4889 523 34 00
e-mail: aleksandra.kacprzyk@uwm.edu.pl 

 ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn
tel. (89) 523 36 00
fax (89) 523 34 00

Specjalista

mgr Wiesław Turemko
tel. +4889 523-36-00
e-mail: wieslaw.turemko@uwm.edu.pl

Specjalista

Ewa Fafińska
tel. (89) 523 36 00
e-mail: ewa.fafinska@uwm.edu.pl

Specjalista

Agnieszka Krajewska
tel. (89) 523 36 00
e-mail: agnieszka.krajewska@uwm.edu.pl

 

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowymgr Wioletta Ustyjańczuk
  tel. +48 89 524 55 44
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

 

Biuro Mediów i Promocji

 

Kierownik

mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. +48 89 524 55 44
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

Starszy referent

Agnieszka Kupper
tel. +48 89 524 61 90
e-mail: agnieszka.kupper@uwm.edu.pl

Specjalista

Michał Orłowski
tel. +48 89 524 60 04
e-mail: michal.orlowski@uwm.edu.pl

Telewizja Kortowo

Redaktor naczelny

mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. +48 89 524 60 04
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Jerzy Olak
tel. +48 89 524 60 04

Starszy technik, operator kamery

Dariusz Witkowski
tel. +48 89 524 60 04

Radio UWM FM

 

ul. Kanafojskiego 1, 10-718 Olsztyn
www.uwmfm.pl

Redaktor naczelny

Piotr Szauer
tel. +48 89 523 38 88, +48 89 523 49 01
e-mail: pisz@uwmfm.pl

Starszy technik

Radosław Hrynek
tel. +48 89 523 38 88

Wiadomości Uniwersyteckie

 Redaktor naczelnymgr Lech Kryszałowicz
tel. +48 89 523 43 57, +48 602 52 49 41
e-mail: l.kryszalowicz@uwm.edu pl
 

ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
e-mail: 
wiadomosci@uwm.edu.pl

Redaktor

mgr Małgorzata Hołubowska
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: abcrol@uwm.edu.pl

Redaktor

mgr Sylwia Zadworna
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: sylwia.zadworna@uwm.edu.pl

Fotoedytor

mgr Katarzyna Wróblewska

tel. +48 89 524 65 60

e-mail:kasiakuluwm@gmail.com

Fotoreporter

mgr Janusz Pająk

tel.+48 724-555-550

e-mail:janusz.pajak@uwm.edu.pl

Biuro Prawne

 
Radca prawny

mgr Izabela Bagińska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

izabela.baginska@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Adrian Horodecki
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

adrian.horodecki@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Marta Ćwiekowska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

marta.cwiekowska@uwm.edu.pl

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny" spółka z o.o.

 Dyrektormgr inż. Wojciech Strumiłło
tel. (89) 647 10 15
 14-100 Ostróda
tel. (89) 647 10 15, 647 14 13
tel./fax (89) 647 10 14

Zastępca dyrektora

dr inż. Andrzej Kosecki
tel. (89) 647 10 15

Główna księgowa

inż. Elżbieta Jachimczyk
tel. (89) 647 1015

Główny specjalista ds. produkcji roślinnej

Inż. Andrzej Kerner
tel. (89) 647 1015

Główny specjalista ds. hodowli zwierząt

Mgr inż. Jan Szczekało
tel. (89) 647 10 06

Specjalista ds. płac i administracji

mgr Teresa Grzeszczak
tel. (89) 647 10 14, (89) 647 10 15

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty" spółka z o.o.

 Dyrektordr inż. Jerzy Zielenkiewicz
tel.(89) 524 06 31
ul. Juliana Tuwima 19, 10-747 Olsztyn
tel./fax (89) 524 06 31
e-mail: pozorty@wp.pl
 

Główna księgowa

Danuta Mordas
tel. (89) 524 06 31

Księgowa

Wanda Kamińska
tel. (89) 524 06 31


Zakład Produkcyjno-Doświadczalnym „Łężany” spółka z o.o.

 
 Kierownikmgr inż. Władysław Kapusta
tel. +48 89 513 38 27, 603 876 580
 10-687 Olsztyn
tel./fax +48 89 513 38 27