wsp

  • prof. Rutkowski i prof. Przyborowski
    17/09/2019

    Jubileusz olsztyńskiej polonistyki

    Pięć tysięcy w ciągu pół wieku. Tyle osób składa się na poczet polonistów, którzy ukończyli w tym czasie filologię polską na Wydziale Humanistycznym WSP i UWM. Okrągłe urodziny poloniści świętowali 14 września.