Turcja

  • Członkowie ZPiT Kortowo w Turcji
    10/08/2017

    Najlepiej gra i tańczy „Kortowo”

    Kto najlepiej na świecie tańczy tańce ludowe? Michał Baran i Alicja Wojciechowska – tancerze ZPiT „Kortowo”. A która kapela najlepiej przygrywa? Kortowska. Tego wyczynu dokonali kortowiacy latem w Stambule.