strategia rozwoju

  • budynek Rektoratu UWM
    29/01/2021

    Strategia rozwoju UWM przyjęta do realizacji

    Strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030 otrzymała pozytywną opinię Senatu. Długofalowy, kompleksowy plan obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania uczelni przedstawił Senatowi 29 stycznia rektor prof. Jerzy Przyborowski.