renowacja kortowskiego parku

  • od lwej: Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW i prof. Ryszard Górecki - rektor UWM
    28/02/2017

    Kortowo jeszcze bardziej zielone

    Ponad 3 mln zł otrzyma Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na ochronę i poprawę warunków bytu flory i fauny w zabytkowej części Kortowa oraz na wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzację parku w Kortowie.