przyłbice

  • Michał Kozłowski  Bartosz Moczulak
    20/04/2020

    Możemy pomóc wspólnymi siłami

    Już 80 przyłbic ochronnych wydrukowali na potrzeby personelu szpitali i przychodni mgr inż. Michał Kozłowski i mgr inż. Bartosz Moczulak - dwaj asystenci z Wydziału Nauk Technicznych UWM.