informatologia

  • prof. Świgoń
    22/01/2021

    Nowa profesor - Marzena Świgoń

    Marzena Świgoń z Wydziału Humanistycznego dołączyła do grona profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nominację profesorską prezydent Polski podpisał 4 stycznia.