bp Radziejowski

  • 05/07/2021

    Kiermas na uniwersyteckich błoniach

    Po raz. 13. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 3 lipca na uniwersyteckich łąkach w Bałdach ponownie odbył się Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy.