Aktualności


Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących spraw związanych z zagrożeniem SARS-COV-2. - [OTWÓRZ]

 


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) wprowadzono czasowe (do 30 września 2021 r.) ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje zachowują ważność do końca listopada 2021 r.

  


 UWAGA!

Zmiana numeru rachunku bankowego!

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się numery rachunków bankowych Uniwersytetu.

W związku z tym zmianie uległy także indywidualne numery kont do wpłat dokonywanych przez studentów na rzecz Uniwersytetu (np. za czesne, duplikat legitymacji, powtarzanie przedmiotu itp.)

Nowy indywidualny numer konta można uzyskać logując się do USOS-Web.

Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

 

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  

Źródło - https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19 

  


 Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jest sponsorem blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla studentów. Legitymacja pełni również funkcje: karty debetowej Mastercard ELS do Konta Przekorzystnego

Dzięki aktywacji funkcji płatniczej na legitymacji, z kartą tą można na terytorium Polski:

-      robić zakupy,

-      płacić w Internecie,

-      wypłacać gotówkę z bankomatów.

Funkcja płatnicza Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Aby ją aktywować należy założyć Konto Przekorzystne z inną kartą debetową do tego konta (np. z kartą rewolucyjną) i zawrzeć aneks o kartę ELS, a następnie aktywować Mastercard ELS używając PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

 

Otwórz Konto Przekorzystne dla młodych z kartą do konta i bankowością elektroniczną. Do ukończenia 26 roku życia* zyskujesz:

 

-      0 zł za prowadzenie konta,

-      0 zł za obsługę rewolucyjnej (wielowalutowej)karty debetowej Mastercard Debit FX,

-      0 zł kosztów przewalutowania po stronie banku - rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio po kursach Mastercard bez dodatkowej opłaty banku,

-      0 zł za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów w Polsce,

-      0 zł opłaty banku za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów za granicą,

-      0 zł za krajowe polecenia przelewu w złotych przez usługę bankowości elektronicznej: Internet lub bankowość mobilną PeoPay**, z wyjątkiem przelewów Express Elixir,

-      0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych w EUR, USD, CHF lub GBP (Eurokont walutowych).

 

Zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub poleceniem przelewu z bankowości internetowej Pekao24.

Dowiedz się więcej >

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Pracownicy PEKAO Olsztyn Dąbrowszczaków 11 tel. 89 5211490,89 5211442, 89 5211548,

www.pekao.com.pl

 

*Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i kartę do tego konta będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

**Dotyczy przelewów zatwierdzanych w aplikacji PeoPay. Opłata za wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 wynosi 0,20 zł.

 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 


Perspektywy Women in Tech Summit

 

W dniach 8-9 grudnia br. zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pn. „Perspektywy Women in Tech Summit” w wersji online!

Motywacją do zorganizowania tej konferencji jest wiara w kobiety i ich moc zmieniania świata, a także wiara w wartość nauki i technologii jako narzędzi pozwalających poznać, zrozumieć i tworzyć niesamowite rozwiązania najpilniejszych problemów dnia dzisiejszego. Dołącz do nas w trzeciej edycji!

Jeżeli studiujesz Tech&IT, możesz aplikować o darmową wejściówkę!

 Na uczestniczki czekają:

 inspirujący prelegenci

  • 10.000 uczestników z całego świata
  • Sesje mentorskie i networkingowe
  • 60 wartościowych warsztatów technicznych i miękkich,
  • wirtualna Strefa Expo,

Sprawmy, by koniec 2020 roku był nasz wspólny i udany!

Więcej informacji na stronie: www.womenintechsummit.pl

 


 

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Stworzyliśmy dla Was informator UWM - kompendium wiedzy o Naszej uczelni, studiowaniu i Kortowie. Chcielibyśmy, żebyście korzystali z niego i odnajdywali w nim odpowiedzi na najbardziej nurtujące Was pytania.

Informator znajdziecie pod adresem:

https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informator_UWM.pdf

Życzmy Wam powodzenia w pierwszych tygodniach nauki i liczymy na to, że dzięki naszemu poradnikowi, będą one łatwiejsze!

 

Wasz Samorząd Studencki!


 

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

 Już 2 września rozpocznie się rekrutacja na program mobilności studentów i doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. Potrwa tylko do 15 września. Więcej informacji dostepne [TUTAJ]

 

 

 


 

KOMUNIKAT

PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 ROKU

W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach, uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zajęcia te będą blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie. Harmonogram realizacji zajęć praktycznych na cały semestr zimowy dla poszczególnych kierunków i roczników studiów zostanie podany w terminie do 21 września 2020 roku.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie uczelni będą mogli skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich na czas realizacji zajęć.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie określony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Pragnę także poinformować Państwa, że ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dynamikę sytuacji epidemicznej, należy także brać pod uwagę możliwość zmian w trybie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.  

 

Z wyrazami szacunku

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM