Rekrutacja 2020

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

 ZASADY REKRUTACJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021:

- Ujednolicony tekst Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 [otwórz]

Teksty poszczególnych uchwał:

- Uchwała Nr 530 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 [otwórz]    

- Uchwała Nr 648 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 [otwórz]

- Uchwała Nr 704 Senatu z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)

 

NOWE KIERUNKI W OFERCIE KSZTAŁCENIA: 

 • ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna,
 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI - studia pierwszego stopnia inżynierskie z 7-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
 • CHEMIA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna;
 • FILOLOGIA ANGIELSKA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna; - studia drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna,
 • FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna, - studia drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna; - studia drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
 • FILOLOGIA ROSYJSKA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna; - studia drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
 • KRYMINOLOGIA - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna,
 • LINGWISTYKA W BIZNESIE - studia drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna (na tym kierunku realizowane są także studia pierwszego stopnia),
 • PIELĘGNIARSTWO - studia pierwszego stopnia licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna, realizowane w Filii w Ełku, (na tym kierunku realizowane są także studia pierwszego i drugiego stopnia w Olsztynie),
 • PRACA SOCJALNA - studia drugiego stopnia z 4-semetralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna, (na tym kierunku realizowane są także studia pierwszego stopnia),
 • PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskie z 10-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna.

 

>>UCHWAŁA Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) - [otwórz]