XI Forum Kultury Słowa na UWM

prof.. Walery Pisarek otwiera XI FKJ na UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gości uczestników XI Forum Kultury Słowa. Hasło tegorocznych obrad to Nazwy własne w języku i społeczeństwie. Trzydniowym obradom wybitnych językoznawców, medioznawców, historyków i kulturoznawców towarzyszą warsztaty (11-13.09.).

Po raz pierwszy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski gości tak wielu i tego formatu specjalistów językoznawstwa. Na UWM przyjechali m.in. Michał Rusinek, językoznawca, pisarz i tłumacz, prof. Walery Pisarek, specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, honorowy prezes pierwszy przewodniczący) Rady Języka Polskiego, pomysłodawca forum; Roch Sulima, kulturoznawca, historyk kultury, antropolog kulturowy, folklorysta, krytyk literacki; Andrzej Markowski, językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego.

- Przewodni temat obrad podaje zawsze Rada Języka Polskiego. W tym roku są to nazwy własne w języku i społeczeństwie. Obserwujemy, że powstają wciąż nowe – np. nazwy partii politycznych, nazwy sklepów. Wśród zgłoszonych referatów mamy też poruszające tematy ważne dla naszego regionu, np. dotyczące polonizacji nazw miejscowych na Warmii i Mazurach po 1945 roku – mówi dr hab. Mariusz Rutkowski, dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.

Tematyka wystąpień jest bardzo różnorodna. Prelegenci zajęli się nazwami własnymi w przestrzeni publicznej a zwłaszcza w dyskursie politycznym; imionami nadawanymi dzieciom – od typowych po szczególnie oryginalne; nazwami własnymi w języku religijnym, nazwami blogów czy strategiami marketingowymi w nazewnictwie.

W programie forum znalazły się warsztaty. Można na nich nauczyć się m.in. jak mówić jasno i precyzyjnie, jak przemawiać wyraźnie i bez bełkotania, jak badać pochodzenie nazw własnych. Warsztat uczący odczytania obrazu za pomocą narzędzi stosowanych w retoryce poprowadził Michał Rusinek.

Forum Kultury Słowa (FKS) to cykl ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencji dotyczących komunikacji językowej. Odbywa się od 1995 r. co 2 albo 3 lata, za każdym razem w innym ośrodku akademickim. Gromadzi specjalistów m.in. językoznawstwa, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prasoznawstwa, historii, prawa lecz także nauk ścisłych i przyrodniczych. Do udziału w FKS zapraszani są również dziennikarze, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów, zainteresowani problematyką spotkań.

Jednym z pomysłodawców Forum był prof. Walery Pisarek, pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego, otwierający tegoroczne obrady. Organizatorami XI FKS są Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja PRO.PL..

mah

na zdj. prof. Walery Pisarek

w kategorii