Wystawy na Wydziale Humanistycznym

W budynku Centrum nauk Humanistycznych można obejrzeć wystawy naukowe, przygotowane we współpracy z Uniwersytetem w Jenie

W poniedziałek 28.maja o godz. 14:00 (Foyer na II piętrze od strony południowo-zachodniej) odbędzie się wernisaż wystawy “Thousand branches is a tree. The growth of Historical Linguistics”.

Wystawa dotyczyć będzie historii języka angielskiego.

We wtorek 29 maja o godz. 10:00 (Foyer Auli Teatralnej) nastąpiwernisaż wystawy „Da liegt der Hund begraben …“ wraz z krótkim wprowadzeniem w języku niemieckim wygłoszonym przez dr. Bettinę Bock/ Uniwersytet w Jenie, Sprache im Dialog).