Prof. Wawrzyczek - patronem placu w Hażlachu

Profesor Wiktor Wawrzyczek stanie się 19 września patronem placu w Hażlachu koło Cieszyna. W ten sposób jego rodzinna ziemia oddaje hołd swemu wybitnemu synowi.

Profesor Wiktor Wawrzyczek urodził się w Kończycach Wielkich w gm. Hażlach. Jest pochowany na cmentarzu w Hażlachu. Jak to się stało, że ten naukowiec i nauczyciel akademicki, związany przez większość zawodowego życia z Olsztynem, dostąpił w Hażlachu takiego wyróżnienia?

- Około półtora roku temu zatelefonował do mnie uczeń profesora Wawrzyczka, jeszcze z czasów, kiedy uczył w liceum w Cieszynie. Był to pan wiekowy, 85 lat, doktor prawa. Był na grobie profesora, ale natrudził się, aby go znaleźć, a poza tym tablicę nagrobną uznał za mało czytelną. Zobowiązał mnie, żeby zadbać o pamięć o profesorze. Zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, ale mówiąc szczerze, nie miałem pomysłu. Olśniło mnie, kiedy wizytowałem remont dawnego spichlerza, który przerobiliśmy na muzeum pod nazwą „Dom przyrodnika”. To centralne miejsce w naszej wsi i jest tam duży plac, też zmodernizowany. Nadamy temu placowi imię profesora Wiktora Wawrzyczka, pomyślałem - wspomina Grzegorz Sikorski, wójt gm. Hażlach.

Wójt przygotował projekt uchwały, którą Rada Gminy Hażlach jednogłośnie pod koniec ub. r. podjęła w 50. rocznicę śmierci profesora. Uroczystość nadania placowi imienia prof. Wawrzyczka miała się odbyć na wiosnę przy okazji walnego zjazdu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 135. rocznicę jej powstania. Pandemia przesunęła terminy i zjazd odbędzie się w sobotę 19 września.

Na zdj. „Dom przyrodnika” i plac im. prof. Wawrzyczka w Hażlachu. Fot. UG Hażlach. Zobacz relację filmową z odsłonięcia tablicy.

lek

Wiktor Wawrzyczek (ur. 18 grudnia  1911 r. w Kończycach Wielkich, zm. 17 grudnia 1969 r. w Olsztynie) – polski chemik i działacz społeczny. W 1933 r. ukończył z wyróżnieniem Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze w Cieszynie. Absolwent chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, tuż przed wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny pracował jako hydraulik w Krakowie. Wykładał chemię i fizykę na tajnych kompletach UJ. W kwietniu 1945 został doktorem filozofii z zakresu chemii i asystentem w Katedrze Chemii Fizycznej UJ. Później powrócił do Cieszyna, gdzie od maja 1945 r. był nauczycielem w Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnym. Od października 1948 pracował jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, a od sierpnia 1950 w Zespołowej Katedrze Chemii Ogólnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Zorganizował tam Chór Akademicki i był jego opiekunem. Od 1954 roku dziekan Wydziału Rolniczego WSR. Od 1957 roku prezes AZS. Od czerwca 1967 r. profesor nadzwyczajny. Autor ponad 80 prac naukowych i popularnonaukowych. Założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, NOT i Towarzystwa Chemicznego Akademii Nauk w Pradze. Interesował się chirurgią (posiadał komplet narzędzi chirurgicznych). W pamięci swoich studentów jest żywy do dzisiaj. Słynął np. z sympatii do kotów, które spacerowały po jego gabinecie nawet w trakcie egzaminów. Został pochowany w Hażlachu.  Hażlach to wieś, siedziba gminy Hażlach, w powiecie cieszyńskim. Zamieszkana jest przez 2263 mieszkańców (2009 r.).

na podst. Wikipedii

w kategorii