UWM świętuje 19-lecie

W tym roku mija 19 lat istnienia UWM. Święto Uniwersytetu, któremu towarzyszyły promocje doktorskie oraz nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Aartowi de Kruif odbyło się 4 czerwca.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze i pracownicy uczelni a także profesorowie seniorzy, posłowie, reprezentanci władz Olsztyna i województwa oraz miast i gmin z regionu, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci, w tym studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na początku swego świątecznego przemówienia rektor prof. Ryszard Górecki przypomniał, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski obchodzi swoje święto po raz 19. i w następnym roku, 1 czerwca świętować będzie jubileusz 20-lecia. Rocznicowe uroczystości rozpoczną się już podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego.

- Przed nami rok wielu wydarzeń naukowych, artystycznych, kulturalnych, wydawniczych i sportowych, uświetniających obchody jubileuszu - zapowiedział rektor, po czym w skrócie wyliczył te wydarzenia.

Następnie rektor przypomniał, że od nowego roku akademickiego ma wejść w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. ustawa 2.0. Zobowiązuje ona uczelnie do wprowadzenia wielu zmian organizacyjnych i ciągłego zwiększania aktywności naukowej.

- Miejcie Państwo świadomość, że zgodnie art. 224 dotychczasowi dziekani skończą kadencję. Zakończy się także kadencja rektora i prorektorów. W sposób istotny zmieni się system oceny aktywności naukowej. Oceniane będą dyscypliny naukowe na uczelni, a nie jak dotychczas - wydziały. Nasza uczelnia będzie mogła nadal nosić nazwę uniwersytet, jeśli w minimum 6 dyscyplinach uzyska kategorię naukową A lub A+. Ale cytując Aleksandra Wielkiego, powiem: „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania”. Zapewniam, że wraz ze współpracownikami starannie przygotowuję się do nowych wyzwań, tak, aby nasz Uniwersytet przeszedł przez tę transformację w jak najlepszej formie i kondycji - zapewnił rektor.

Stosowne działania przygotowujące UWM do nowej ustawy władze uczelni już podjęły. Efekty tego już są. Poza wydziałami Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Teologii również Wydział Humanistyczny poprawił swoją ocenę parametryczną i otrzymał kategorię A.

- Taką kategorię otrzymają jeszcze kolejne 2 wydziały - Nauki o Żywności i Medycyny Weterynaryjnej. Serdecznie gratuluję tym wydziałom i jednocześnie zapowiadam, że żaden z naszych wydziałów nie może mieć kategorii C – podkreślił prof. Ryszard Górecki.

Kolejnym tematem przemówienia rektorskiego była dydaktyka.

- W sferze dydaktyki postawiliśmy na kształcenie praktyczne i ściśle powiązane z potrzebami gospodarki naszego regionu. Uważam, że była to jedna z najlepszych strategicznych decyzji. To między innymi za sprawą takiego podejścia do oferty kształcenia nieustannie wzrasta ocena społeczna naszego Uniwersytetu. Widzimy to choćby w wynikach tegorocznego rankingu organizowanego przez „Perspektywy”. Nasz Uniwersytet, wysoko oceniany przez pracodawców, awansował z 11. na 9. pozycję wśród uniwersytetów polskich oraz z 32. miejsca na 27. wśród wszystkich szkół wyższych. Kierunek zootechnika prowadzony na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt zajął 1. miejsce w Polsce. Nasza weterynaria oraz kierunki rolnicze i leśne uplasowały się na wysokim 2. miejscu w kraju, a architektura krajobrazu na 3. Serdecznie gratuluję tym wydziałom i dziekanom - powiedział rektor.

- W naszych działaniach na rzecz projakościowego kształcenia nadal będziemy kontynuować prowadzenie studiów dualnych na kilku wydziałach. Przypomnę, że współpracujemy z firmami: Tetra Pack-Obram, Michelin, Zakładem Handlowo-Usługowym Zygmunt Żarna, ZUS. W roku akademickim 2018/19 kandydaci będą mogli wybierać spośród 75 kierunków, w tym spośród 15 o profilu praktycznym. Powiększamy naszą ofertę w Ełku o bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogikę wczesnej edukacji na studiach II stopnia. Kolejne wydziały utworzą nowe kierunki, dostosowując swą ofertę do rynku pracy. Są to: animacja pamięci społecznej, chemia, interdyscyplinarne studia strategiczne, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, pedagogika wczesnej edukacji (Ełk) – informował rektor.

W mijającym roku jako jedyna uczelnia w kraju, UWM utworzył „Akademię Biznesu UWM”, która okazała się wyjątkowo innowacyjnym podejściem do edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przygotowania studentów do zakładania własnych, innowacyjnych firm.

W zakresie kształtowania kompetencji studentów Uniwersytet kontynuuje 3-letni projekt w wysokości prawie 1,7 mln zł pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponad 600 studentów i absolwentów UWM otrzyma profesjonalne wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego.

Uczelnia zadbała o podniesienie kompetencji i kwalifikacji nie tylko studentów, ale także i pracowników, którzy skorzystają z projektu, na którego realizację otrzymaa 32,7 mln zł w konkursie NCBiR. W programie udział weźmie ok. 2500 osób, w tym 1300 studentów i doktorantów, 450 nauczycieli akademickich i 700 osób z administracji. Jego realizacja zwiększy przede wszystkim rozpoznawalność międzynarodową naszej uczelni.

- W naszej uczelni niezmiernie ważne są badania naukowe – przypomniał prof. Górecki. - Budżet przeznaczony na nie w minionym roku wzrósł o 20 % i wynosi ponad 52 mln zł. Powodem do radości jest zwiększający się współczynnik sukcesu w pozyskiwaniu nowych grantów. Obecnie realizujemy ponad 50 projektów więcej niż 2016 r. tj. 195 - krajowych i międzynarodowych. Corocznie zgłaszamy kilkadziesiąt wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP, co jest ewenementem wśród polskich klasycznych uniwersytetów. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM prowadzi obecnie negocjacje z firmami dotyczące komercjalizacji 10 naszych badań – relacjonował rektor.

Rektor zwrócił uwagę zabranych na to, że UWM czeka dużo działań inwestycyjnych. W kwietniu tego roku podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie budowy wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Wartość tej inwestycji to 34,5 mln zł. Dofinansowanie ministerstwa to tylko 10 mln zł, resztę UWM musi zdobyć sam. Budowa rozpocznie się wczesną jesienią br. Sukcesem zakończyły się także starania o dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM, które stanie między Centrum Konferencyjnym a Wydziałem Humanistycznym i które będzie służyć mieszkańcom Olsztyna i regionu, w szczególności dzieciom. Szacowana wartość inwestycji to 25,6 mln zł.

Trwa modernizacja stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu, która zakończy się w sierpniu 2019 r. Niebawem ruszy termomodernizacja domu studenckiego nr 1, na kwotę 12,6 mln zł.

Wydziały Nauki o Żywności oraz Medycyny Weterynaryjnej rozpoczęły realizację projektu inwestycyjnego „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”. Jego całkowita wartość o 63 mln zł.

W maju tego roku UWM złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o 34,5 mln zł dofinansowania na rozbudowę szpitala uniwersyteckiego.

Zwracając się do nowopromowanych doktorów rektor pogratulował im wytrwałości.

- Serdecznie gratuluję odwagi i śmiałości, która doprowadziła Państwa do podjęcia wyzwań naukowych i do dyplomów doktorskich. Mam nadzieję, że zamiłowanie do działania nigdy w Państwu nie wygaśnie, przyniesie kolejne sukcesy i da jak najlepsze owoce. Proszę przyjąć moje jak najserdeczniejsze życzenia dalszych realizacji swoich pasji zawodowych oraz powodzenia i szczęścia w życiu rodzinnym i osobistym.

Na koniec wystąpienia serdecznie podziękował całej społeczności uniwersyteckiej za wspaniałą pracę, a także atmosferę w mijającym właśnie roku akademickim.

Po przemówieniu rektora odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Aartowi de Kruifowi. Następnie prof. Ryszard Górecki wręczył „Złote laury UWM” 4 osobom: dr hab. Bogusławowi Hajdukowi, prof. UWM, dr hab. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM, prof. Alle Kamałowej i dr. inż. Gabrielowi Kopiejewskiemu.

Tytuł honorowego profesora UWM rektor przekazał prof. Jerzemu Merkiszowi z Politechniki Poznańskiej za wieloletnią współpracę z WNT UWM.

Tradycją UWM w dniu jego święta są promocje doktorskie. 4 czerwca 2018 r dyplomy odebrało 111 doktorów oraz 38 doktorów habilitowanych. W ciągu 19 lat istnienia Uniwersytet wypromował łącznie 2155 osób, które z sukcesem przeprowadziły przewody doktorskie, 658 osób, które habilitowały się oraz 237 osób, które uzyskały profesurę.

Lech Kryszałowicz

 

 

w kategorii