UWM otwiera aule dla uniwersytetów trzeciego wieku

Kortowo z lotu ptaka
Półtora tysiąca słuchaczy z 13 uniwersytetów trzeciego wieku województwa warmińsko-mazurskiego będzie się kształcić dzięki Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Trafiło na niego 49 wniosków, spośród których wybrało 20 najlepszych. W pierwszej czwórce znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Otrzyma 339 tys. zł dofinansowania. Na co dokładnie UWM przeznaczy te pieniądze?

Na organizację zajęć edukacyjnych (warsztatów i wykładów) skierowanych do  słuchaczy 13 uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia poprowadzą pracownicy UWM, w Kortowie, jak i w siedzibach uniwersytetów trzeciego wieku. Łącznie projekt obejmie około 1.500 słuchaczy. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 15 marca b.r. Poruszane tematy (zgodne z preferencjami przyszłych słuchaczy) będą związane m.in. ze zdrowiem i życiem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem (np. wnukami), sprawami finansowymi i domowego budżetu.

Realizacja projektu umożliwi zbliżenie środowiska akademickiego do słuchaczy UTW z Olsztyna i regionu (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym), popularyzację wiedzy na temat odkryć naukowych w codziennym życiu.

Aktywna współpraca obu stron przyczyni się do wsparcia solidarności międzypokoleniowej, a także będzie pomocna w procesie przystosowywania się osób starszych do wymagań współczesnego świata (m.in. poprzez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na polu nauki).

Projekt zakończy konferencja 18 października 2018 roku.  Koordynatorem projektu jest prof. Stefan Smoczyński, pełnomocnik rektora UWM ds. uniwersytetów trzeciego wieku.

jbp

 

w kategorii