UWM - liderem międzynarodowego konsorcjum

Ponad milion złotych wynosi budżet międzynarodowego projektu Universities for Future Work Skills 2020, którego liderem został Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Projekt finansuje unijny program wymiany i szkolenia studentów Erasmus +. Jego wartość wynosi ok. 259 tys. euro, z tego dla UWM przypadnie ponad 38 tys. euro. UWM jest liderem projektu z tego programu po raz pierwszy. Będzie w nim zaangażowanych ok. 200 osób (studentów, nauczycieli akademickich i przedsiębiorców) z 6 krajów UE. Partnerami UWM są: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie, Szkoła Główna prowincji Liège w Belgii, Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii, Politechnika w Porto w Portugalii oraz firmy konsultingowe z Grecji i Hiszpanii.

Kluczową rolę w jego przygotowaniu i organizacji konsorcjum odegrali pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM: dr Bogdan Włodarczyk, który objął funkcję kierownika projektu oraz dr Marek Szturo, który będzie jednym z ekspertów.

- Celem projektu jest zwiększenie szans absolwentów uniwersytetów na zatrudnienie poprzez rozwijanie ich umiejętności miękkich oraz umiejętności i miękkich nauczycieli akademickich - wyjaśnia dr Bogdan Włodarczyk.

Projekt obejmuje m.in. przygotowanie programu szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności miękkich wśród studentów i nauczycieli akademickich opartego na zapotrzebowaniu zmieniającego się europejskiego rynku pracy, zwiększanie świadomości studentów dotyczącej potrzeby ciągłej pracy nad swoimi umiejętnościami miękkimi oraz zwiększenie współpracy europejskich szkół wyższych z przedsiębiorcami z Unii Europejskiej.

W czasie trwania przedsięwzięcia jego uczestnicy będą badać europejski rynek pracy, przedsiębiorców oraz nauczycieli akademickich i studentów w zakresie zapotrzebowania i świadomości podnoszenia umiejętności miękkich jako elementu zwiększającego konkurencyjność na europejskim rynku pracy, identyfikować wśród studentów i kadry nauczycielskiej luki kompetencyjne w umiejętnościach miękkich, identyfikować najlepsze praktyki w obszarze umiejętności miękkich na poziomie europejskim i światowym, opracowywać szkolenia z rozwoju umiejętności miękkich.

Poza tym przeszkolą 80 studentów z uczelni partnerskich w zakresie umiejętności miękkich i 16 nauczycieli akademickich do prowadzenia kursów rozwoju umiejętności miękkich.

Projekt rozpoczął się 1 września 2018 r. a zakończy 28 lutego 2021 r.

lek

w kategorii