O trzcinę Kortowa X

Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogłasza X edycję „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”.

W konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego. Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą elektroniczną upływa 15 lutego 2021 r. Adres wysyłki: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl

Prosimy o nadsyłanie zestawu 3 wierszy w jednym pliku, w którym powinny się znaleźć: imię i nazwisko autorki/autora, adres domowy, e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 lutego 2021 r. Wyniki przekażemy też e-mailem.

Zwycięskie wiersze opublikuje miesięcznik UWM „Wiadomości Uniwersyteckie” i „VariArt”. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także nagrody książkowe.

Skład jury: prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Beata Tarnowska oraz mgr Monika Stępień (doktorantka i przedstawicielka Koła Naukowego Twórczości Literackiej „Ars Scripta”).

lek

w kategorii