Szóstka z grantów. NCN sfinansuje badania prowadzone na UWM

Sześć młodych naukowczyń z UWM otrzymało granty w szóstej edycji konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków do szóstej edycji Miniatury zakończył się w lipcu br. Dofinansowanie, w łącznej kwocie 20 milionów złotych, otrzyma z NCN w sumie 505 młodych naukowców z całej Polski, Wśród nich jest 6 naukowczyń z UWM. Kto i na co tym razem otrzymał wsparcie?

Dr Natalia Dowgiałło-Gornowicz z Wydziału Lekarskiego na ocenę refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów przed i po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka. Jej grant wynosi 44,5 tys. zł.

Dr Karolina Osowiecka ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM na analizę jakościową i ilościową potrzeb pozamedycznych pacjentów chorych na nowotwory w Polsce – 12 tys. zł.

Dr Anna Maria Wichowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych na badanie skutków budżetowych procesu kurczenia się miast Polski – 9,5 tys. zł.

Dr Anna Bartoszewicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych na audyt raportów niefinansowych w Polsce spółek notowanych na GPW – 42 tys. zł.

Dr Ewelina Anna Olba-Zięty z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa na analizę ekonomiczną i środowiskową produkcji miskanta olbrzymiego jako surowca na cele energetyczne – 47,5 tys. zł.

Dr Anna Muranova z Wydziału Matematyki i Informatyki na wyjazd badawczy na uniwersytet w Poczdamie w Niemczech w celu zbadania problemu Dirichleta dla grafów nieskończonych nad ciałami uporządkowanymi – 40 tys. zł.

 

Zapytaliśmy naukowczynie, jak będą wyglądać ich badania:

Dr Anna Muranova: Mówiąc najprościej: grafy ułatwiają obliczenie na komputerach, bo łatwiej dzięki nim pewne zadania przedstawić. W praktyce grafy stosuje się np. do obliczania przebiegu zjawisk zachodzących w dużych piecach energetycznych. Problem Dirichleta zaś polega na znalezieniu funkcji harmonicznej dla danego obszaru z danymi wartościami na brzegu. Został on po raz pierwszy postawiony przez Lejeune’a Dirichleta dla równania Laplace’a.

Dr Ewelina Olba-Zięty: Miskant to trwa ozdobna, ale mogąca osiągać nawet 3,5 metra wysokości. Z hektara może dać do 30 ton suchej masy, a jego wymagania klimatyczno-glebowe są małe. Te jego zalety sprawiły, że jest uznawany za roślinę energetyczną. Nadaje się jako substrat do biogazowni, do bezpośredniego spalenia lub przerobienia na pelet czy brykiet. Będę analizować pod względem ekonomicznym, uwzględniającym też środowiskowe koszty zewnętrzne, produkcję miskanta olbrzymiego jako surowca na cele energetyczne. Czy to się opłaci, czy nie i komu – to już odrębna sprawa. Opłacalność zależy nie tylko od kosztów uprawy i pozyskiwania miskanta, ale także od cen węgla, gazu czy ropy naftowej.

Dr Karolina Osowiecka: Potrzeby pozamedyczne chorych na nowotwory to np. potrzeba prywatności w czasie pobytu w szpitalu, potrzeba współczucia czy pełnego poinformowanie o stanie zdrowia. Podzieliłam je na kilka grup. Będę je badać, wykorzystując ankietę zawierająca 23 pytania. Przeprowadzę ją na próbie 1000 pacjentów onkologicznych w całej Polsce, w różnym wieku i chorujących na różne choroby nowotworowe. W Polsce jeszcze nikt takich badań nie prowadził. W przyszłości chcę podobne badania przeprowadzić w Japonii. Dlaczego tam? Bo to to zupełnie odmienny krąg kulturowy i w związku z tym oczekiwania pacjentów japońskich mogą się różnić od oczekiwań pacjentów w Polsce. W dalszej kolejności chciałabym skonfrontować wyniki moich badań z podobnymi, które, jeśli się uda, przeprowadzę w krajach skandynawskich.

Dr Anna Maria Wichowska: W ciągu ostatniego pięciolecia 175 polskich miast odnotowało spadek liczby mieszańców. Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny, do 2050 r. wyludnianie obejmie aż 98 proc. miast Polski. Wpływ tego procesu na budżety miast jest realny, bardzo złożony, ale jednocześnie metodologicznie trudny do zmierzenia. Z tego powodu moje działanie ma charakter pilotażowy, a jego głównym celem jest utworzenie narzędzia do pomiaru związku między kurczeniem się miast oraz ich budżetami. Drugi cel to określenie szczególnie wrażliwych elementów budżetu na proces kurczenia się oraz ocena siły badanego związku. To moje badanie jest wyzwaniem aktualnym, ale późniejsze badania mogą mieć także walor praktyczny. Wybrałam 10 proc. reprezentatywnych samorządów w całej Polsce, w tym w naszym regionie. Zamierzam je odwiedzić, aby porozmawiać z ich skarbnikami.

Lech Kryszałowicz