SUPERHUMAN 2018

Superhumanem 2018 została Alicja Sławińska, studentka filologii polskiej I roku studiów stacjonarnych II stopnia.

W dniu 16 kwietnia na Wydziale Humanistycznym UWM odbył się finał IV edycji konkursu SUPERHUMAN.

- Jego celem jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych studentek i studentów Wydziału Humanistycznego, którzy dzięki swoim pasjom, talentom i zaangażowaniu mogą być dla społeczności wydziału źródłem dumy i inspiracji – wyjaśnia dr Magdalena Makowska z Katedry Filologii Germańskiej, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu.

W poprzednich edycjach uczestniczyło łącznie 60 osób, zaś w IV edycji udział wzięło 6 studentek i 3 studentów, reprezentujących takie kierunki studiów, jak: analiza i kreowanie trendów, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia germańska, historia czy lingwistyka w biznesie.

Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu i zdobywczynią tytułu SUPERHUMAN 2018 została Alicja Sławińska, studentka filologii polskiej I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku specjalność nauczycielska. Alicja reprezentowała Instytut Polonistyki i Logopedii. Nominację zawdzięczała różnorodnym formom działalności akademickiej i pozaakademickiej, które służą m.in. popularyzacji języka polskiego oraz bliskie są ideom humanistyki. Kapituła konkursu doceniła to, że Alicja w sposób harmonijny łączy swoje zamiłowanie do języka polskiego i pogłębianie wiedzy na studiach polonistycznych z działalnością prospołeczną. Materialnym efektem tych działań jest m.in autorski program zajęć fotograficzno-literackich dla dzieci I młodzieży Poezja przez szkiełko i oko. Alicja pracuje także z młodzieżą ze specyficznymi problemami w nauce - prowadzi zajęcia, z których korzystają przede wszystkim dzieci z autyzmem oraz dysleksją. Jest także przewodniczącą Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców. Jako wolontariuszka współpracuje z Zespołem Pieśni I Tańca Jedwabno.

Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu 2 równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je Damian Giczewski i Katarzyna Romancewicz. Damian to student III roku logopedii (Instytut Polonistyki i Logopedii), dyplomant Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. Jego pasją jest śpiew operowy i dyrygentura. Jego talent doceniono już podczas ogólnopolskich festiwali i konkursów wokalnych. Damian był także chórzystą uniwersyteckiego Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka, zaś obecnie jest członkiem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Muzyczne zamilowania Damian z  powodzeniem łączy ze studiami na logopedii, przygotowując pracę licencjacką poświęconą wymowie w śpiewie.

Katarzyna Romancewicz, studentka II roku analizy i kreowania trendów (Instytut Filozofii) od lat angażuje się w działania projektowe. Jest członkinią Erasmus Student Network - międzynarodowej organizacji działającą na rzecz uczestników programu Erasmus+. Pełni w niej funkcję przewodniczącej, delegata (poziom ogólnopolski) oraz koordynatorki projektów. Bardzo aktywnie włączyła się w pracę nad planem studiów II stopnia na kierunku analiza i kreowanie trendów. W marcu br. współtworzyła pierwszy w Olsztynie Global Service Jam – międzynarodowe spotkanie, którego ideą było wymyślanie i prototypowanie produktów lub usług. Jest też współautorką raportu dotyczącego turystyki Warmii i Mazur oraz możliwych kierunków jej rozwoju.

Finalistami konkursu zostali także: Kinga Adamska - filologia polska, Klaudia Łada - filologia germańska, Martyna Stefaniak - lingwistyka w biznesie, Gabriela Bury - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Franciszek Brzozowski - historia, Łukasz Czarnecki-Pacyński -dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Szczegółowe informacje na temat finalistów IV edycji SUPERHUMANa dostępne są na stronie internetowej: https://superhumanuwm.wixsite.com/human

ma-ma

w kategorii