Studenci i naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido na UWM

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM trwa międzynarodowy letni kurs pod nazwą „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (12-24.09.). Obok studentów polskich biorą w nim udział studenci i naukowcy z Japonii.

Kurs i wymiana międzynarodowa to efekt podpisanego w listopadzie 2015 r. porozumienia o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University (HU) w Japonii. W zajęciach uczestniczy 2 profesorów i 4 studentów z Wydziału Nauk Rybackich Uniwersytetu w Hokkaido oraz 4 studentów UWM. Jak informuje prof. Alicja Boroń z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, koordynatorka projektu z ramienia UWM, kurs obejmie 118 godzin różnych form zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Katedrze Zoologii. Każdy student bierze udział w 80 godzinach zajęć, m.in. w realizacji dwóch naukowych miniprojektów, w badaniach bioróżnorodności i funkcjonowania ryb żyjących w śródlądowych ekosystemach wodnych Polski. Zajęcia prowadzone są w dwóch czteroosobowych grupach, w których studenci z Japonii i z Polski współpracują ze sobą. Poza certyfikatem ukończenia studenci otrzymają 4 punkty ECTS (UWM) i dwa punkty kredytowe (HU).

- Nasi studenci bardzo dobrze współpracują ze studentami z Hokkaido. Naszym japońskim gościom podoba się wyposażenie laboratoriów i pracowni, są zachwyceni kortowskim kampusem, tym, że wszystko tu jest na miejscu. Natomiast my jesteśmy pod wrażeniem ich pilności i zdyscyplinowania. Często chcą nawet przedłużać zajęcia. Dziś zaplanowaliśmy zwiedzanie laboratoriów w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej – informuje prof. Alicja Boroń.

W letnim międzynarodowym kursie na WBiB zajęcia prowadzą: profesorowie Yasuaki Takagi, Takafumi Fujimoto i Hisae Kasai (HU), doktorzy: Dorota Juchno, Anna Leska, Lech Kirtiklis, Olga Jabłońska, prof. Alicja Boroń i doktoranci: Anna Przybył, Aleksandra Szabelska, Karolina Kowalewska z Katedry Zoologii, a także profesorowie: Stanisław Czachorowski z Katedry Ekologii i Ochrony Przyrody (WBiB) oraz prof. Dorota Fopp-Bayat, dr Marcin Kuciński z Katedry Ichtiologii (WNoŚ) i prof. Andrzej Ciereszko z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

W zajęciach biorą udział: Mr. Mitsuru Endoh, Ms. Fumi Yamaguchi, Ms. Mizuki Fukui, Ms. Fumika Shima (HU). Wydz. BiB: Mr. Grzegorz Montowski, Mr. Oleg Hrywna, Mr. Daniel Kalinowski. Wydz. Nauk o Srodowisku: Ms. Karolina Naumowicz.

Kurs letni „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (Hydrobiologii i śródlądowa ochrona środowiska w Polsce) finansowany jest przez Wydział Rybacki Uniwersytetu Hokkaido, natomiast działania mające na celu m.in. poznanie polskiej historii i kultury przez gości z Hokkaido są finansowane przez UWM. Organizatorami i koordynatorami kursu ze strony Uniwersytetu Hokkaido są profesorowie Yasuaki Takagi i Takafumi Fujimoto, a ze strony UWM prof. Alicja Boroń. Udział w kursie jest bezpłatny

Studenci z Uniwersytetu Hokkaido wezmą udział w najbliższych Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, na których zaprezentują język i kulturę swego kraju (21-22 września; godz. 10-11:30; aula w Collegium Biologiae).

Serdecznie zapraszamy!

ab

w kategorii