Statuetki Chirona przyznane

statuetki
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja dla dyrektorów szkół średnich, współpracujących z UWM pn. „Chiron – szkoła z potencjałem”.

Konferencja została zorganizowana w ramach pilotażowego projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych" i pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W 2016 r. UWM szczegółowo przeanalizował losy swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. Rezultatem tego badania była identyfikacja szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

- Zaprosiliśmy na konferencję przedstawicieli szkół średnich, aby wzmocnić z nimi współpracę w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia na UWM. Drugi cel to zwiększenie liczby absolwentów naszego Uniwersytetu, poprzez współpracę ze szkołami i przygotowanie lepszych kandydatów na studia. Chcemy także nawiązać współpracę w zakresie prowadzenia wspólnie zajęć w szkołach średnich - poinformował prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, organizator konferencji.

 PCG Academia przeanalizowała dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie zidentyfikowała najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym na uczelniach. W pierwszym etapie projektu analizie poddała potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na 10 polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrała dane ponad 140 000 osób, co stanowiło około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

- Naszą uwagę zwrócił niski poziom dyplomowania studentów. Dotyczy to nie tylko Polski. Praktycznie połowa osób, która podejmuje studia, nie kończy ich w terminie, czy na kierunku, który podjęła. Naszym zdaniem pokazuje to pewien istotny problem i chieliśmy znaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy. Wydaje nam się, że główną przyczyną tego jest mało świadoma decyzja podejmowania studiów, dlatego silna współpraca uczelni ze szkołami średnimi jest kluczowa do tego, aby więcej osób podejmowało właściwe wybory i kończyło studia z sukcesem - mówi Leszek Lewoc, prezes zarządu PCG Academia.

Podczas konferencji pracownicy PCG Academia przekazali uczestnikom zindywidualizowany raport szczegółowo charakteryzujący losy akademickie absolwentów wybranych szkół średnich.

- Często uważamy, że najlepszy kandydat na studia to taki, który najlepiej zdał maturę. Praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to prawda. Z przeprowadzonych badań wynika także, że lepszymi studentami są osoby, które na studia przyjeżdząją z innych miejscowości. Wynika to głównie z tego, że konieczność przeprowadzki i inwestycji w naukę wspomaga świadomość decyzji o podjęciu studiów. Ponadto panie są lepszymi studentkami niż panowie. Gdybyśmy mieli wskazać najlepszego kandydata, to byłaby to pani przyjeżdżająca z miejscowości oddalonej od uczelni o ok. 100 km, która dobrze wie, co chce studiować - dodaje Leszek Lewoc.

Podczas konferencji wręczono nagrody „Chiron – szkoła z potencjałem", przyznawane w różnych obszarach edukacyjnych wybranym szkołom, współpracującym z UWM.

Nazwa statuetki nie została wybrana przypadkowo. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski sięgnął do źródeł kultury europejskiej, do postaci Chirona - dobrego centaura, opiekuna największych i najsłynniejszych bohaterów i herosów świata antycznego. Swoich wychowanków, np. Achillesa i Heraklesa, uczył nie tylko męstwa, sprawności fizycznej, sztuki wojennej i myślistwa, przekazywał im także zasady dobrych obyczajów oraz honorowy kodeks zachowań. Przywiązywał ogromną wagę do etyki, formowania charakteru oraz intelektualnych zdolności swoich uczniów. Uczył dążenia do doskonałości. 

Dla wielu pokoleń antyczny bohater stał się wzorem mądrości, życzliwości i uczciwości, uosobieniem poświęcenia i oddania dla ludzi.

W uniwersyteckiej nagrodzie i statuetce Chiron personifikuje nauczyciela i mistrza różnorodnych dziedzin. Uczelnia, przyznając tytuł Chirona, pragnie uhonorować te szkoły, których absolwenci zostali znakomicie przygotowani do podjęcia studiów, doskonale radzą sobie w toku nauki i ze świetnymi wynikami kończą studia.

- Chcieliśmy nagrodzić te szkoły, które dają nam nie tylko największą liczbę kandydatów na studia, ale dają nam kandydatów, którzy kończą studia z sukcesem i otrzymują dyplom. Chcieliśmy także, aby kandydaci bardziej świadomie wybierali nasz uniwersytet, mając o nim wiedzę. Wiedzę nie tylko o tym, jak wygląda kampus, czy przebiega Kortowiada, ale jak się kształci i na co kładzie nacisk - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

W obszarze nauk medycznych nagrodzono V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie; w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych - VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie; w obszarze nauk technicznych i ścisłych - ex aequo: I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema w Ostrołęce oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie; w obszarze nauk humanistycznych I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie; w obszarze nauk społecznych i sztuki - ex aequo: III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży oraz Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Leona Kruczkowskiego w Morągu.

- Nagroda jest podsumowaniem wieloletniej, ciężkiej, ale i satysfakcjonującej pracy. Bardzo cenimy współpracę z UWM, ponieważ dzięki niej mamy możlliwość poszerzenia oferty edukacyjnej o bardzo ciekawe zajęcia dla bardzo zdolnej młodzieży. Realizujemy wiele innowacyjnych projektów z zakresu dziennikarstwa, weterynarii, geodezji czy żywienia człowieka. Jesteśmy także już po pierwszych rozmowach o bardzo innowacyjnym projekcie dotyczącym inżynierii kosmicznej. Nasza szkoła jako jedna z niewielu posiada obserwatorium astronomiczne - mówi Anna Struk, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie. 

Zadowolenia z nagrody nie kryła Anna Maksimowska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce.

- Przyznanie nam nagrody świadczy o tym, że nasi absolwenci dostają się na studia i kończą je z powodzeniem. Jak było dzisiaj wielokrotnie podkreślane, sukcesem nie jest rozpoczęcie studiów, ale ich ukończenie. Wśród nagrodzonych znalazło się wiele renomowanych szkół m.in. z Olsztyna, ale także spoza Warmii i Mazur. Niezmiernie nam miło, że dostrzegacie także naszych uczniów, uczniów z województwa mazowieckiego i że dobrze się spisują - dodaje Anna Maksimowska.

"Chiron - szkoła z potencjałem" to pierwsza konferencja tego typu i - jak zapowiadają organizatorzy - będzie kontynuowana.

- W kolejnych latach chcielibyśmy podejść bardziej metodycznie do tych konferencji i przygotować program jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb szkół - konkluduje prof. Jerzy Przyborowski.

syla

Patroni honorowi konferencji: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska.

Partner merytoryczny: PCG Academia Technology, Analytics, Excellence.

Patroni medialni: TV Telewizja Kortowo, Gazeta Olsztyńska, TVP3 Olsztyn, ReTV, Plus Radio, Radio UWM FM.

w kategorii