Seminarium z okazji urodzin marszałka Piłsudskiego

plakat seminarium
5 grudnia przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji na Wydziale Humanistycznym UWM odbędzie się seminarium naukowe „Żołnierz służby Niepodległości: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.

Seminarium organizują Pracownia Dziejów Wojskowości Zakładu Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Naukowe Koło Historyków Wojskowości oraz Związek Piłsudczyków RP w Olsztynie. Organizatorzy chcą przybliżyć postać Józefa Piłsudskiego oraz jego dokonania. Marszałek zaprezentowany zostanie nie tylko jako ikona tradycji narodowej, żołnierz na polach bitew i wśród żołnierzy ale też jako zwykły człowiek ze wszelkimi wadami i ułomnościami.

Seminarium jest jednym z wydarzeń organizowanych w Olsztynie podczas wojewódzkich obchodów 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski był jedną z najwybitniejszych postaci związanych z wybiciem się Polski na niepodległość. Zapisał się przede wszystkim, jako twórca Legionów Polskich, komendant, naczelny wódz, przywódca Polski w latach 1926-1935. Stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

Zbliżająca się 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego daje okazję do podjęcia działań mających popularyzować oraz poszerzać stan wiedzy w środowisku akademickim na temat postaci i wydarzeń, które doprowadziły do powrotu Polski na polityczną mapę Europy.

w kategorii