Samorząd studencki UWM wybrał władze

RUSS, UWM, wybory, przewodniczący, Paweł Stefanowicz
Nowym przewodniczącym Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM został ponownie Paweł Stefanowicz, student 2. roku stosunków międzynarodowych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym.

Wybory nowego składu RUSS UWM odbyły się 26 października. Paweł Stefanowicz był jedynym kandydatem na przewodniczącego. Dlaczego zdecydował się kandydować ponownie?

- Zadecydowało o tym kilka czynników. Pierwszy to ten, że widzę cele i wyzwania stojące przed samorządem, które chciałbym zrealizować. Chodzi mi o zbliżenie studentów z uczelnią, a konkretnie zapoznanie ich z przysługującymi im prawami i spoczywającymi na nich obowiązkami. Drugi powód to Kortowiada. Chcemy, aby była jeszcze bardziej widoczna na studenckiej mapie Polski, chcemy też, aby Kortowo było studencką stolicą Polski – wyjaśnia Paweł Stefanowicz.

Trzeci powód, dla którego zdecydował się ponownie objąć fotel przewodniczącego RUSS to chęć wpłynięcia poprzez przedstawicieli UWM w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej (a mamy tam silne i aktywne przedstawicielstwo) na kształt powstającej właśnie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Nie bez znacznie dla przewodniczącego było też to, że do powtórnego kandydowania namawiało go środowisko i koledzy z prezydium RUSS.

- Dużo wymagam od siebie i dużo od nich wymagałem, więc nie mieli ze mną lekko. Skoro jednak mnie namawiali, potraktowałem to jako zobowiązanie i odpowiedzialność za to, co zaczęliśmy i powinniśmy skończyć - dodaje przewodniczący.

Zdaniem Pawła Stefanowicza decyzja sprzed 2 lat, kiedy to pierwszy raz kandydował na przewodniczącego, była najważniejszą decyzją, którą podjął na studiach. - Dużo się przez ten czas nauczyłem – dodaje.

W 7-osobowym prezydium RUSS 4 osoby zasiadają powtórnie. Z RUSS współpracuje ok 50-60 osób. W radach wydziałowych w sumie ok. 500.

- Trudno, żeby wszyscy się we wszystko angażowali, ale udało nam się przez te 2 lata zbudować fantastyczny zespół, który wiele dokonał. Część rady jest nowa, ale to jest korzystne połączenie młodości i doświadczenia. Będziemy się od siebie nawzajem uczyć i pracować na rzecz UWM. Nawet, jeśli ktoś nie jest członkiem RUSS czy rady wydziałowej, jeśli chce działać to znajdzie dla siebie miejsce i zajęcie – zapewnia przewodniczący.

Nowy przewodniczący ma już na nową kadencję plany mocno sprecyzowane. Dalszy rozwój Kortowiady, szkolenia dla studentów, rozgrywki i rywalizacja wydziałów – to już wiadomo. A co jeszcze?

Rozwój kultury studenckiej. W poprzedniej kadencji RUSS zorganizował 23 duże imprezy, w tym samych „Kulturalnych studentów” – 15. To znaczy, że każdego miesiąca w roku akademickim odbywały się co najmniej 2 duże imprezy nie licząc mniejszych.

- Wszyscy w Polsce nam mówią, że w Olsztynie się dużo dzieje. To prawda. Zawdzięczmy to także przychylnemu nastawieniu rektora i prorektora ds. studenckich. Mamy z nimi stały i bezpośredni kontakt. Nasz rektor jest bardzo prostudencki. Znam przykłady z innych uczelni, że przewodniczący RUSS czeka na spotkanie z rektorem miesiąc.

Fot. Mateusz Kopacz SAF „Jamnik” lek

Skład Rady Uczelnianej samorządu Studenckiego kadencja 2016-18

przewodniczący - Paweł Stefanowicz

I wice przewodniczący - Dominika Reszka z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

II wice przewodniczący - Łukasz Banach z Wydziału Prawa i Administracji

sekretarz – Przemysław Garski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

rzecznik prasowy – Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Wydziału Humanistycznego

członkowie prezydium

Karol Dąbrowski z Wydziału Prawa i Administracji

Weronika Mielewczyk z Wydziału Nauki o Żywności

w kategorii