Rusza Legia Akademicka

plakat LA
Koordynatorzy programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka zapraszają 26 października na spotkanie wszystkich absolwentów części praktycznej projektu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 października o godzinie 10.00 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do osób pragnących kontynuować służbę wojskową na stanowiskach podoficerskich w Siłach Zbrojnych RP oraz Wojskach Obrony Terytorialnej (w tym w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej).

Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłych latach projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie). W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie teoretyczne. Ten moduł szkolenia będzie realizowany w tym roku akademickim w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2020 r.

w kategorii