Ranking „Perspektyw” 2018. Awans i to mocny

studenci w togach
Awansowaliśmy i to mocno. Dziewiąte miejsce wśród polskich uniwersytetów i 27. wśród wszystkich polskich uczelni. Taka jest pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy”.

Fundacja edukacyjna „Perspektywy” opublikowała właśnie swój doroczny raport polskich szkół wyższych za 2018 r. UWM znalazł się w nim na 9. pozycji wśród wszystkich polskich uniwersytetów (klasyfikowanych było 22). Tuż przed nami jest Uniwersytet Gdański, a zaraz za nami - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pierwsze miejsca w tym rankingu mają ex aequo Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Na 3. miejscu znajduje się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W porównaniu rankingiem zeszłorocznym i z 2016 r. pozycja UWM poprawiła się o 2 miejsca. Wówczas nasz Uniwersytet został sklasyfikowany na 11. pozycji.

Jeszcze większy awans odnotowaliśmy w zestawieniu wszystkich polskich uczelni. W tegorocznym - UWM znalazł się na 27. pozycji, wspólnej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W ubiegłym roku byliśmy na 32. miejscu, a 2 i 3 lata temu na 35. Wyprzedzamy bezpośrednio Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. A tuż przed nami jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Bardzo dobrze w rankingu „Perspektyw” wypadają także poszczególne kierunki kształcenia. W pierwszej „10” w Polsce znalazło się aż 10 kierunków UWM.

1. miejsce w Polsce zajmuje kortowska zootechnika Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Na 2. jest weterynaria.

Na 2. miejsce (z 7. pozycji w Polsce w ub. r.) awansowały także nasze kierunki rolnicze i leśne na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Na 3. miejsce w Polsce (z 4.w ub.r.) weszła nasza architektura krajobrazu.

Na 4. – wspięła się geodezja i kartografia.

Na 6. miejscu ulokował się kierunek gospodarka przestrzenna, który odnotował rekordowy awans – o 10 pozycji w górę w ciągu roku.

Na 6. miejscu znalazł się też kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.

Na 7. – pedagogika specjalna.

Poprawiły zdecydowanie swą pozycję na liście kierunki związane z ochroną środowiska. Te z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa weszły na pozycję 7. (z 12.), a te z Wydziału Nauk o Środowisku - na pozycję 16. (z 17.)

Na 9. miejscu pozostała teologia.

Systematycznie w górę pnie się kierunek lekarski na UWM. Już jest na 14. miejscu, a przed rokiem był 17.

Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. Tych kryteriów było 7. I tak, np. pod względem prestiżu UWM uplasował się na 23. pozycji wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce (był. 22.), pod względem pozycji rynkowej absolwentów na 21. (był na 27.) miejscu w Polsce. A pod względem innowacyjności znajdujemy się ponownie na 23. miejscu w Polsce.

Prof. Ryszard Górecki rektor UWM cieszy się z miejsca naszej uczelni w rankingu.

- Gratuluję tym wszystkim kierunkom, które znalazły się w pierwszej „10” kierunków kształcenia w Polsce i tym wszystkim , które poprawiły swoją pozycję. Awans w rankingu odbył się kosztem wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Szczególnie cieszy mnie wzrost oceny pozycji rynkowej absolwentów. To dowód na to, że nasze starania polegające na uruchomianiu kształcenia dualnego, praktycznego, dostosowywaniu naszej oferty kształcenia do potrzeb gospodarki regionu okazały się trafione i przynoszą już efekt – podsumowuje prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Wyniki rankingu uczelni wyższych „Perspektyw” w 2018 r. pokazuje, że silna i konsekwentna zachęta rektora UWM do mobilizacji na wydziałach w celu podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, przynosi efekty. Awans o 2 miejsca w ciągu roku wśród uniwersytetów - to ważne wydarzenie. Ranking po raz kolejny potwierdza, że UWM to uczelnia stabilna o ugruntowanej i mocnej pozycji w wielu obszarach nauki, mająca wiele mocnych stron. Pokazuje także, jak trudno osiągnięty jednego roku wynik utrzymać w następnym.

red.

 

w kategorii