Pierwszy profesor wizytujący na Politechnice Lwowskiej jest z UWM

prof. T. Astramowicz-Leyk (2. od prawej)
Prof. Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych prowadzi zajęcia na Politechnice Lwowskiej jako pierwszy profesor wizytujący w historii tej uczelni. Z lwowską politechniką współpracuje już 5 lat.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski współpracuje z Politechniką Lwowską od 2015 r. Od początku koordynatorką współpracy Wydziału Nauk Społecznych UWM z Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych UWM. Od 2019 r. prof. Astramowicz-Leyk współpracuje z Politechniką Lwowską jako profesor wizytujący.

- Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika nie zapraszał dotychczas nikogo w takim charakterze, jestem więc pierwszym profesorem wizytującym w historii Lwowskiej Politechniki. Władze politechniki i prof. Jarina Turczyn, dyrektorka INH-S musiały określić warunki zaproszenia do współpracy. Procedury formalne są bardziej skomplikowane niż u nas - musiałam dostarczyć potwierdzone notarialnie tłumaczenia wszystkich dyplomów – mówi prof. Astramowicz-Leyk.

Prof. Astramowicz-Leyk uczestniczy w egzaminach magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe. Zajęcia na politechnice rozpoczęły się już we wrześniu i zakończą w grudniu. Z powodu pandemii COV19 są prowadzone online, więc prof. Astramowicz-Leyk uczestniczy w posiedzeniach z Olsztyna, za pomocą platform internetowych.

- W ciągu 5 lat naszej współpracy udało się zrealizować kilkanaście staży dla pracowników Lwowskiej Politechniki, kilka staży we Lwowie naszych pracowników i doktorantów, 5 edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego, program ERASMUS+ (dotychczas 3 mobilności), program podwójnych dyplomów na studiach magisterskich od 2018 roku, a na studiach licencjackich od 2020 roku, mieliśmy też wspólne projekty badawcze i aplikujemy o następne – wylicza prof. Astramowicz-Leyk.

Wspólne polsko-ukraińskie projekty badawcze dotyczą badań nad mniejszościami narodowymi w Ukrainie i w Polsce. Jako profesor wizytujący w INP UWM już po raz drugi pracuje też prof. Jarina Turczyn.

- Lwów to drugie miasto po Olsztynie, które kocham,  i już całkiem nieźle znam. Mam tam coraz szersze grono znajomych nie tylko ze środowisk naukowych, ale także ludzi kultury i polityki oraz z grona polskiej mniejszości narodowej, gdyż prowadziłam badania naukowe wśród tych grup – dodaje prof. Astramowicz-Leyk.

mah
na zdj.od lewej: prof. Jarina Turczyn, rektor Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało, prof. T. Astramowicz-Leyk i doc. Zoriana Kuncz