Nowy profesor - Leszek Szarzyński

prof. Szarzyński
Prof. Leszek Szarzyński tytuł profesorski otrzymał 11 maja 2020 r. Zapracował na niego bogatym dorobkiem artystycznym.

Prof. Leszek Szarzyński ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w 1977 r., w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelazny. W latach 1976-79 był I flecistą filharmonii w Olsztynie, a w sezonie 1979/80 – Filharmonii Szczecińskiej. Od 1981 do 1984 r. przebywał w Egipcie, pracując jako I flecista Kairskiej Orkiestry Symfonicznej i wykładowca Konserwatorium Kairskiego. Założył tam zespół kameralny „Pro Musica”, którego członkami byli muzycy z różnych krajów i który stał się pierwowzorem założonego później w Olsztynie zespołu o tej samej nazwie. W l. 1985–92 z zespołem „Pro Musica” dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, występował w kraju i za granicą. Od 1985 do 1997 r. był I flecistą Olsztyńskiej Filharmonii, a następnie sprawował w niej funkcję dyrektora artystycznego i dyrektora naczelnego. We wrześniu 1992 roku założył zespół kameralny „Pro Musica Antiqua”, którego do dziś jest dyrektorem artystycznym i menadżerem.

Od 1993 r. jest dyrektorem artystycznym Koncertów Letnich pt. Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur, a także Giżyckich Koncertów Organowych i Kameralnych. Współorganizator cyklicznych spotkań Cavata na olsztyńskim zamku. W l. 2000-02 pełnił w Ełku funkcję dyrektora generalnego Akademii Fletowej, a od 2001 r. - dyrektora artystycznego Mazurskiego Festiwalu Sztuk, Kultur i Narodów oraz pełnomocnika prezydenta Ełku ds. kultury i edukacji. W l. 2003–04 był doradcą do spraw kultury wojewody warmińsko-mazurskiego. W 1999 r. został profesorem w Katedrze Muzyki UWM. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Muzyki UWM. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 2020 r.

Jako solista i kameralista koncertował w kilkunastu krajach świata (Egipt, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Francja, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Litwa i Szwecja). Współpracuje również z filharmoniami w kraju. Dokonał wielu nagrań archiwalnych i na płytach CD. Dokonania te zostały uhonorowane m.in. nagrodą „Atut 94” i „Złotą Płytą”. „Pro Musica Antiqua” ma w dorobku nagrania serii sonat barokowych kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich i angielskich, a także płytę solową z polską muzyką współczesną, nagraną z „Warsaw Chamber Orchestra” w Filharmonii Narodowej.

Dzięki projektowi „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur” Leszek Szarzyński nagrał z zespołem „Pro Musica Antiqua” 6 płyt z sonatami barokowymi, muzyką polską dawną i współczesną. Poszczególne płyty dedykowane były miastom, w których koncertował. Do kolekcji tej zaliczają się także płyty z miniaturami instrumentalnymi – „Czapla” poświęcona pięknu krajobrazu i zjawisk przyrody oraz „XX lat Pro Musica Antiqua”.

Zespół „Pro Musica Antiqua” w uznaniu zasług dla kultury polskiej został wyróżniony Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za promocję regionu w świecie.

Prof. Szarzyński został także uhonorowany wieloma indywidualnymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem honorowym „Ikona Warmii i Mazur”. Jego działalność doceniał także UWM przyznając mu wyróżnienia „Osobowość roku 2006” i „Srebrny Laur”.

Leszek Szarzyński został muzykiem, bo taka była w domu tradycja. Ojciec-górnik kochał muzykę i pragnął, aby jego dzieci kształciły się muzycznie. Dwaj starsi bracia zostali więc muzykami. Flet wybrał w średniej szkole muzycznej, chociaż wcześniej uczył się gry na fortepianie.

- Przekonał mnie brat – skrzypek, bo flet to instrument łatwiejszy w utrzymaniu – wspomina prof. Szarzyński.

Jako artysta-solista, muzyk koncertujący jest bardzo zaangażowany w życie wydziału i w dydaktykę oraz w promocję UWM poprzez muzykę. „Niebieskie Piórko”, czyli prezentacja dorobu artystycznego absolwentów wydziału czy Spotkania z UWM w Ornecie i Dobrym Mieście - to jego dzieła.

- To naturalna kolej rzeczy, że z wiekiem człowiek chce się podzielić swą wiedzą i umiejętnościami. Po co chcemy być lepsi? Dla wiedzy? Nie tylko. Chcemy być lepsi, aby swą wiedzę przekazać następnym – wyjaśnia swą filozofię życiową.

Jako muzyk nie planował kariery naukowej.

- Kiedy się pracuje na uniwersytecie, staje się członkiem zespołu i podlega ocenie i porównaniom. Trzeba się dostosować do panujących w tym środowisku reguł. Dorobek artystyczny mam, więc mogę się moją profesurą przysłużyć swemu wydziałowi - dodaje prof. Szarzyński.

Tytuł profesorki uważa za zwieńczenie swej drogi artystycznej i nauczycielskiej.

Jakiej muzyki słucha w wolnym czasie?

- Najbardziej lubię słuchać muzyki narodowej w różnych wykonaniach. Do muzyki podchodzę jednak luźno. Dźwięk to słowa, którymi my-muzycy wypowiadamy to, co w nas siedzi. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, coś autentycznego to słuchacz to usłyszy, doceni, przeżyje i zapamięta. Może też być muzyka wykonana technicznie perfekcyjnie, tylko to jest granie dla samego grania. Ale może też być muzyczny bełkot, jak eksperymenty z free jazzem – wyjawia prof. Szarzyński.

opr. lek

w kategorii