Nowy profesor Jarosław Ćwikła

Prof. Jarosław Ćwikła
Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 16 marca br. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM z Wydziału Lekarskiego UWM otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. Jarosław Ćwikła ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (1989 r.). Doktorat nauk medycznych uzyskał w 1999 r. na Akademii Medycznej w Warszawie. Habilitację - w 2011 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2011 r. jest pracownikiem naukowym Collegium Medicum UWM, kierownikiem pracowni Medycyny Nuklearnej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dodatkowo jest kierownikiem medycznym Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Gammed w Warszawie. Profesor Ćwikła jest członkiem licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym: Polskiego, Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pełni też funckję prezesa Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne w Warszawie. Uczestniczył lub uczestniczy w wielu badaniach klinicznych prowadzonych jako granty i projekty naukowe. Odbył wiele specjalistycznych szkoleń w Polsce i za granicą. Brał udział również w wielu kongresach naukowych, w tym jako ich przewodniczący.

Prof. Ćwikła jest zatrudniony na stanowisku profesora, wykładowcy przedmiotu medycyna nuklearna i radiologia. Prowadzi praktyczne zajęcia z diagnostyki obrazowej obejmujące medycynę nuklearną, klasyczną radiologię, CT, MR oraz USG.

Zainteresowania zawodowe prof. Ćwikły dotyczą szeroko pojętej diagnostyki obrazowej czynnościowej i klinicznej nowotworów neuroendokrynnych (NEN) z wykorzystaniem metod scyntygraficznych w tym SRS i mIBG. To także szeroko rozumiana diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych oraz innych postaci raka; leczenie chorych na zaawansowaną postać guzów neuroendokrynnych oraz m.in. radioizotopowe paliatywne leczenie bólów kostnych z powodu przerzutów do kości, radioembolizacja pierwotnych i przerzutowych guzów. Prof. Jarosław Ćwikła jest pionierem we wprowadzeniu innowacyjnych terapii antyrakowych w Polsce, np. guzów wątroby.

Stale współpracuje z renomowanymi ośrodkami kliniczno-naukowymi w Anglii, Niemczech i w USA, np. z Univeristy of Yale i Royal Free Hospital Londyn. Jest autorem 150 prac naukowych z zakresu diagnostyki i radioterapii rakowych w większości oryginalnych, opracowań eksperckich krajowych i zagranicznych oraz prac przeglądowych o łącznym wskaźniku Impact Factor (IF>231,35) oraz punktacji MEiN >2122 z ogólną liczbą cytowań wynoszącą >2017 wg bazy Web of Science (WoS) oraz 1996 wg bazy Scopus, odpowiednio index Hirsha=20 (h-index) wg WoS oraz Hirsha=23 wg Scopus. Autor i współautor 13 rozdziałów w książkach i opracowaniach monograficznych.

Profesor Ćwikła jest autorem i współautorem 278 wystąpień i doniesień zjazdowych. Jest także recenzentem krajowych i zagranicznych czasopism naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych w dziedzinie medycyny nuklearnej, radiologii i neuroendokrynologii, członkiem komitetu redakcyjnego "Polish Annals of Medicine". Był promotorem dwóch doktoratów z medycyny, recenzentem sześciu doktoratów i przewodu habilitacyjnego.

Prof. Jarosław Ćwikła jest olsztyniakiem, absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

– Profesura jest dla mnie zwieńczeniem pewnego etapu mojej pracy. Mam bowiem dalsze, daleko idące plany zawodowe – mówi. Co w swojej pracy lubi najbardziej?

- Nowe wyzwania i pracę kliniczną, w drugiej kolejności - pracę dydaktyczną i naukową.

Co lubi robić w wolnych chwilach?

- Jako urodzony olsztyniak najbardziej oczywiście lubię sporty wodne, a z nich windsurfing i surfing, które sam uprawiam – podkreśla profesor.

Prof. Jarosław Ćwikła jest żonaty. Żona Agnieszka jest uznanym onkologiem klinicznym. Mają dwie córki – studentkę i licealistkę.

lek