Nowy profesor: Danuta Kruk

prof. Danuta Kruk
Podczas ostatniej uroczystości wręczania nominacji profesorskich w pałacu belwederskim - 6 lutego nominację z rąk Prezydenta Polski otrzymała prof. Danuta Kruk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Danuta Kruk jest fizykiem kwantowym, jedną z 10 kobiet w Polsce uprawiających tę trudną i wymagającą poświęcenia dyscyplinę nauki. Pracuje w Katedrze Fizyki Relatywistycznej na WMiI. Kieruje Pracownią Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim z 1990 r. Tam też rozpoczęła pracę naukową i doktorat, który obroniła w 1995 r. W 2008 r na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego.

W 2000 r. dr hab. Kruk wyjechała na Uniwersytet w Sztokholmie. Po roku otrzymała prestiżowe stypendium Wenner-Gren Foundation. Po ponad 2 latach powróciła na UJ. Krótko po powrocie do Polski otrzymała propozycję pracy na Uniwersytecie w Darmstadt w Niemczech. Do Polski na UJ powróciła w 2006 r. Niebawem otrzymała kolejną propozycję pracy z Niemiec, z Uniwersytetu w Bayreuth. Skorzystała z niej, spędzając tam 5 lat.

W 2011 r. Danuta Kruk rozpoczęła pracę na UWM w Olsztynie w Katedrze Fizyki Relatywistycznej. W tym czasie wciąż pracowała równocześnie w Bayreuth. W 2014 roku osiadła na dobre w Olsztynie.

Jeszcze w czasie pobytu w Bayreuth rozpoczęła starania, aby utworzyć na UWM ośrodek Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. W 2013 r. zdobyła grant inwestycyjny z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę Pracowni Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Katedrze Fizyki Relatywistycznej. W ub. roku otrzymała kolejny - na rozbudowę tej pracowni. Otrzymała ponadto 2 granty Narodowego Centrum Nauki z konkursów Opus 10 i 13. Pierwszy ma wyjaśnić na poziomie molekularnym mechanizmy procesów dynamicznych zachodzących w produktach żywnościowych i ustalić związki pomiędzy ich własnościami molekularnymi i makroskopowymi takimi, jak: gęstość, ciśnienie, temperatura. Drugi grant z programu Opus 13 sfinansuje badanie dynamiki układów jonowych na poziomi atomowym z zastosowaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.

Na początku 2015 r. prof. Danuta Kruk otrzymała grant naukowy z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu prowadzi badania nad nowym sposobem kontrastowania tkanek w obrazowaniu medycznym wykorzystującym magnetyczny rezonans jądrowy. Uczestniczą w nim partnerzy z 4 krajów: Polski, Austrii, Słowenii i Szwecji.

Na jesieni 2015 r. prof. Danuta Kruk uzyskała drugi grant z Programu Horyzont 2020. Jest przeznaczony na badania obrazowania medycznego z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego. Wyniki badania będą zastosowane do lepszego diagnozowania zmian chorobowych wywołanych np. rakiem, w chorobach krwi i kości. Grant prowadzi międzynarodowe konsorcjum naukowe, złożone z 9 jednostek. W tym także UWM. Prof. Kruk jest w nim kierownikiem jednego z pakietów projektu. Odpowiada za teoretyczne podstawy grantu. To na jej zespole spoczywa ciężar opracowania modeli teoretycznych wiążących wyniki eksperymentów rezonansu magnetycznego z własnościami i stanem badanych tkanek.

Otrzymała także w 2016 r. grant z międzynarodowego europejskiego programu współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych COST na projekt pt. „Europejska sieć relaksacji NMR”. Wspólne wysiłki naukowców z wielu dyscyplin (chemii, fizyki, materiałoznawstwa i innych), lekarzy i inżynierów, dzięki temu projektowi, pozwolą na efektywne wykorzystanie relaksometrii w takich dziedzinach, jak wczesne wykrywanie chorób, źródła energii i jej składowanie, jakość żywności, żyzność gleby, wydajność wody i osadu.

W 2016 r. prof. Kruk została laureatką regionalnego plebiscytu "Kobieta sukcesu Warmii i Mazur", a w listopadzie 2017 r. finalistką prestiżowego konkursu naukowego „Radar Innowacyjności” ogłoszonego przez Komisję Europejską. Danuta Kruk jest też Ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

W 2007 r. napisała swą pierwszą książkę naukową pt. „Evolution and Relaxation of Multi-Spin Systems. Druga - pt. „Understanding spin dynamics” ukazała się w 2015 r.

Danuta Kruk jest mężatką. Mąż, Robert, który również jest fizykiem, pracuje na Uniwersytecie w Karlsruhe (KIT) w Niemczech. Mają troje dorosłych dzieci studiujących w Niemczech. Ma nietypowe, jak na fizyka hobby: wykonuje własnoręcznie ozdobne drobne przedmioty, np. doniczki, dzbanuszki, wieszaki, półeczki. Obdarowuje nimi rodzinę i znajomych, i kolekcjonuje.

lek