Naukowiec z UWM laureatem konkursu „Energia Innowacji”

Dr inż. Sławomir Kasiński z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM znalazł się w gronie laureatów konkursu Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE na innowacyjne rozwiązania w energetyce.

Projekt dr. inż. S. Kasińskiego „Biotechnologiczne wytwarzanie wodoru” zajął III miejsce w konkursie „Energia Innowacji” Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE – Energia z Serca. Konkurs miał za zadanie wyłonić innowacyjne projekty, które mają szanse na wdrożenie przez Grupę Kapitałową PGE. Zwycięzcy 3 nagrodzonych projektów otrzymali nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych.

Projekt „Biotechnologiczne wytwarzanie wodoru” zakłada wykorzystanie biomasy odpadowej w celu pozyskiwania wodoru. Naukowcy uważają wodór za paliwo przyszłości, jednak podstawowym warunkiem jest opracowanie taniej, wydajnej i szybkiej metody jego produkcji. Projekt doktora S. Kasińskiego jest koncepcją biosyntezy wodoru z wykorzystaniem frakcji biodegradowalnej odpadów, po ich mechaniczno-cieplnym przetwarzaniu. Proces podnosi sprawność ciemnej fermentacji biomasy odpadowej, aby łatwiej można było uzyskać z nich wodór. Dr inż. S. Kasiński za zajęcie trzeciego miejsca otrzymał od PGE 20 tys. zł.

Konkurs „Energia Innowacji” skierowany był do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Na konkurs wpłynęło 39 projektów. Jury oceniało zgłoszone projekty m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu była Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym - PGE Polska Grupa Energetyczna.

na zdj. pierwszy z prawej dr inż. Sławomir Kasiński

opr. mah

fot. Biuro Prasowe PGE