Nasz przedstawiciel w Zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

nowy Zarząd KRD, pierwszy z lewej mgr Jakub Goerick
Mgr Jakub Goerick, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji w składzie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wybory odbyły się w dniach 7-9 grudnia.

XV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów wybrał nowe władze na posiedzeniu w dniach 7-9 grudnia. Obrady toczyły się na Politechnice Warszawskiej. W skład zarządu wszedł reprezentant naszej uczelni mgr Jakub Goerick, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji.

- W zarządzie będę pełnił nadzór nad Komisją Prawną, której prace w najbliższym roku skupią się na opiniowaniu rozporządzeń do ustawy 2.0. Ponadto będę obsługiwać prawnie Biuro Krajowej Reprezentacji Doktorantów, monitorować postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, w których uczestniczy KRD jako organizacja społeczna oraz współpracować z Rzecznikiem Praw Doktoranta. To wielkie wyróżnienie dla środowiska doktorantów naszego Uniwersytetu, jako delegat z UWM otrzymałem mandat zaufania od przedstawicieli środowisk doktorantów z całej Polski. – podkreśla Jakub Goerick.

Jakub Goerick swoje doświadczenie samorządowe rozpoczął już na studiach, pełniąc funkcję dyrektora ds. zasobów ludzkich w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Olsztyn. Na I roku studiów doktoranckich został wybrany wiceprzewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji. Od II roku przewodniczy Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów WPiA oraz jest wiceprzewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów UWM. Jest także członkiem Senackiej Komisji ds. Statutu.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest najwyższym organem samorządu doktorantów w Polsce. Ma prawo zabierania głosu w najważniejszych sprawach dotyczących środowiska doktorantów, w tym także opiniowania dotyczących ich aktów normatywnych. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa rok.

mah

na zdj.: pierwszy od lewej mgr Jakub Goerick