Na UWM rusza projekt pilotażowy Legia Akademicka

wojskoznawstwo na UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka.

Projekt realizują Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na naszej uczelni koordynatorem przedsięwzięcia będzie Wydział Humanistyczny. Program rusza w drugiej połowie listopada a jego rozpoczęcie zainauguruje 14 listopada na Wydziale Humanistycznym spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej połączone z prezentacją sprzętu wojskowego.

Szkolenie wojskowe obejmie przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Program obejmie 30 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów. Po zaliczeniu przedmiotów teoretycznych student dostanie możliwość odbycia części praktycznej w okresie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego. Praktyczny moduł szkolenia podoficerów rezerwy trwa 44 dni i kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. Zajęcia będą prowadzić merytorycznie przygotowani wykładowcy z kierunku wojskoznawstwo prowadzonego na Wydziale Humanistycznym. Wspierać ich będą instruktorzy z Ligii Obrony Kraju zwłaszcza  w module strzeleckim.

Grupy zajęciowe nie będą liczyć więcej niż 30 osób, aby zapewnić studentom jak największy komfort zajęć. Wykłady będą się odbywały w soboty, po sześć godzin zajęć w miesiącach grudzień-kwiecień. Organizatorzy chcą dopasowywać terminy zajęć do możliwości uczestników.

Więcej informacji na temat Legii Akademickiej wraz z wnioskiem o przyjęcie na zajęcia teoretyczne będzie można uzyskać w czasie spotkania informacyjnego 14 listopada.

dr. hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

w kategorii