Dr n. med. Franz van Erckelens profesorem honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

dr F.van Erckelens z tytułem honorowego profesora
Wybitny kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Franz van Erckelens decyzją Senatu UWM został wyróżniony statusem honorowego profesora UWM.

Na posiedzeniu Senatu UWM 31 stycznia dr n. med. Franz van Erckelens odebrał z rąk rektora prof. Ryszarda Góreckiego gratulacje, pamiątkowy dyplom honorowego profesora i ogromny bukiet kwiatów. Senat w ten sposób dziękował wybitnemu kardiochirurgowi za zaangażowanie dydaktyczne, szczególne wzbogacenie procesu kształcenia i umiędzynarodowienie Wydziału Lekarskiego UWM. Z wnioskiem o uhonorowanie znakomitego kardiochirurga wystąpiła Rada Wydziału Lekarskiego.

Wzruszony dr Franz van Erckelens dziękował za wyróżnienie… w języku polskim.

- Z radością i dumą przyjmuję godność profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję! Do Olsztyna, na ten uniwersytet przyjechałem po raz pierwszy w 2004 r., towarzysząc Georgowi i Marii Dietrichom. Georg Dietrich podczas jednej z ostatnich podróży do Olsztyna, powiedział do mnie, kiedy wsiadaliśmy do samolotu - a teraz jedziemy do przyjaciół! Zobaczyłem piękne miasto i poznałem wyjątkowych ludzi. Z radością i dumą dołączyłem do grona wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – mówił dr F. van Erckelens, dodając, że ugruntowana wiedza stanowi ogromną wartość a najważniejszym zdaniem uniwersytetu jest zdobywanie i weryfikowanie wiedzy.

Dr n. med. F. van Erckelens jest absolwentem medycyny uniwersytetu w Aachen (Niemcy), od 2007 r. był związany z Wydziałem Nauki o Żywności UWM, od 2010 r. współpracuje z Wydziałem Lekarskim naszej uczelni. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia dla studentów anglojęzycznych. Jest specjalistą z zakresu rehabilitacji i zapobiegania chorobom serca, rehabilitacji po operacjach kardiologicznych oraz leczenia żylnych chorób naczyniowych i zakrzepicy.

mah