Mocna pozycja UWM w rankingu "Perspektyw"

absolwenci z dyplomami
Jedenaste miejsce wśród 22 polskich uniwersytetów i 32. wśród 93 polskich uczelni akademickich. Tak wygląda pozycja UWM w najnowszym rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy”.

Fundacja „Perspektywy” opublikowała 18. ranking polskich uczelni akademickich. Oceniała 93 uczelnie publiczne i niepubliczne (za wyjątkiem artystycznych). Ranking uczelni akademickich składa się z 7 kryteriów: prestiżu, pozycji rynkowej absolwentów, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Są one mierzone przez 31 wskaźników. Fundacja opublikowała także po raz kolejny ranking kierunków studiów, obejmujący w tym roku aż 68 głównych kierunków studiów.

UWM w gronie polskich uniwersytetów liczącym 22 uczelnie znalazł się w tym rankingu na 11. miejscu. Zajmuje je 3. raz z rzędu. Tuż przed nami znajdują się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (10.) i Katolicki Uniwersytet Lubelski (9.). Wyprzedzamy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (12.) i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (13.).

W tej grupie szkół wyższych 3 pierwsze miejsca zajmują: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce UWM zajął 32. pozycję. To o 2 miejsca lepiej niż przed rokiem i dwoma laty. Bardzo nieznacznie (o 0,1pkt.) wyprzedza nas Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W tym rankingu na 3. pierwszych miejscach są uniwersytety: Warszawski, Jagielloński oraz Politechnika Warszawska.

Silną i stabilną ogólną pozycję UWM potwierdzają wyniki rankingów kierunków. Najwyżej sklasyfikowanymi kierunkami na UWM są ponownie weterynaria oraz zootechnika –zajmujące 3. miejsce w Polsce, podobnie jak rok temu. W tym roku dołączyła do nich geodezja i kartografia – również 3. w Polsce.

Mamy więc już 3 kierunki na 3. m. w kraju. Na 4. miejscu w Polsce znajduje się kortowska architektura krajobrazu. Następne są kierunki rolnicze i leśne na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz kierunki o żywieniu i żywności – 7 m. w Polsce. Na 8. m. w Polsce są stosunki międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym. Na 9. miejscu znalazły się aż 3 kierunki - teologia na Wydziale Teologii, turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Środowisku oraz pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Społecznych. Pierwszą dziesiątkę zamyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym oraz biologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii.

Drugą dziesiątkę otwiera nasze pielęgniarstwo (11. m.), ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (12. m.) i administracja na Wydziale Prawa i Administracji. Na 13. m. znajdują się biotechnologia na WBiB i inżynieria środowiska na WNoŚ, a na 14. – politologia (WNS) i filologia polska (WH).

Największy skok w klasyfikacji zrobił kierunek administracja. W ciągu roku awansował z miejsca 18. na 12.

- Tak naprawdę większe znaczenie przypisujemy w tej chwili rankingowi kierunków niż rankingowi uczelni - mówi prof. Michał Kleiber przewodniczący kapituły rankingu. - Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach nawet najlepsze uczelnie mają kierunki lepsze i gorsze. A przecież z punktu widzenia absolwentów szkół średnich ważny jest kierunek - stwierdził w rozmowie z PAP przewodniczący kapituły. Jak tłumaczy, z tego powodu dla rankingu kierunków wypracowano specjalną metodologię. "W pewnym sensie jest on potem sumowany w rankingi uczelni. Jednak wydaje mi się, że gdybym był dzisiaj maturzystą, to patrzyłbym raczej na rankingi kierunków niż uczelni - zaznaczył prof. Kleiber.

Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. Tych kryteriów było 7. I tak, np. pod względem prestiżu UWM uplasował się na 22. pozycji wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce, pod względem pozycji rynkowej absolwentów na 27. miejscu w Polsce, ale na 1. m. w województwie warmińsko-mazurskim, zostawiając daleko w tyle uczelnie z 2. i 3. miejsca, czyli Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Pod względem innowacyjności znajdujemy się na 21. miejscu w Polsce, a pod wzgl. potencjału naukowego na 23.

Niestety, kryterium warunki kształcenia, czyli nasz największy atut - Kortowo, za który zbieramy zawsze słowa pochwały, jest w tym rankingu słabo punktowany. Tymczasem warunki kształcenia mają dla studentów duże znaczenie.

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwała kapituła, w skład której wchodzili m.in.: prof. Michał Kleiber - b. prezes PAN, jako jej przewodniczący i prof. Marek Safjan - sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, jako jej przewodniczący honorowy.

Wyniki rankingu wyższych uczelni „Perspektyw” w 2017 r. jeszcze raz potwierdzają, że UWM to uczelnia stabilna o ugruntowanej i mocnej pozycji w wielu obszarach nauki, mająca wiele mocnych stron. To, że jesteśmy w środku stawki polskich uniwersytetów to powód do zadowolenia, bo jednocześnie jesteśmy na czele uniwersytetów młodych. UWM jest bowiem uczelnią mlodą. Obchodzi w tym roku dopiero 18-lecie istnienia.

lek

w kategorii