Prof. Mirosław Krzemieniewski Osobowością Roku Warmii i Mazur

Prof. Mirosław Krzemieniewski, dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM otrzymał tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2015 w kategorii nauka. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu docenił osiągnięcia profesora w dziedzinie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków.

Statuetki Osobowość Roku Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznaje od 1994 r r. Wyróżnia w ten sposób osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie nauki, kultury, działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu. Prof. Mirosław Krzemieniewski został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w naukach technicznych, w dziedzinie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, opracowanie patentów, aktywność w zdobywaniu grantów badawczych. Prof. Mirosław Krzemieniewski jest także laureatem m.in. nagrody Św. Jakuba przyznawanej przez prezydenta Olsztyna. Otrzymał również odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Studenci przyznali mu tytuł najlepszego nauczyciela akademickiego na wydziale za 2015 r.

- Traktuję nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu jako wyraz uznania dla mojej pracy. To także wizytówka naszego wydziału, którego jestem dziekanem oraz mam nadzieję, przykład dla moich młodszych współpracowników, że warto iść swoją własną naukową drogą. Własna droga, rozwijanie swoich badań daje ogromną satysfakcję – mówi prof. Mirosław Krzemieniewski.

Tegoroczna gala Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu odbyła się 12 marca w Centrum Konferencyjnym w Kortowie. Uroczystość poprowadzili Henryk Kamiński, prezes WMKB i Elżbieta Grad-Cupriak. W części artystycznej wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Kortowo UWM, Grupa Estradowa Flame, Katarzyna Stocka oraz Sara Szymczak z zespołem Mabs.

W kategorii innowacje Osobowość Roku Warmii i Mazur trafiła do Jolanty Okuniewskiej za wybitne osiągnięcia w edukacji dzieci; w kategorii kultura tytuł otrzymał Włodzimierz Kowalewski, prozaik, scenarzysta, krytyk literacki. Osobowością Roku Warmii i Mazur w kategorii sport został Krzysztof Hołowczyc. W kategorii samorządy Osobowością Roku został dr inż. Piotr Grzymowicz.

Laureatami poprzednich edycji konkursu „Osobowość Roku Warmii i Mazur" w kategorii nauka są: prof. dr hab. Andrzej Krankowski, prof. Dariusz Kucharczyk, prof. Jan Jankowski, prof. Jan Kucharski, prof. Wojciech Maksymowicz, dr Aleksander Socha, prof. Stanisław Achremczyk, prof. Andrzej Koncicki, prof. Tomasz Janowski, prof. Zbigniew Śmietana, prof. Stefan Smoczyński, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Lubomir Włodzimierz Baran, prof. Ryszard Górecki, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Andrzej Hopper, prof. Mirosław Łuczyński.

Opr. mah

Fot. Bartosz Cudnoch/Gazeta Olsztyńska