Miniaturę wykorzystali maksymalnie

dr Justyna Borawska-Dziadkiewicz
Na 3. miejscu w Polsce znalazł się UWM w konkursie „Miniatura” 1 Narodowego Centrum Nauki. Młodzi naukowcy z UWM wykorzystali go maksymalnie.

Konkurs „Miniatura”, prowadzony przez Narodowe Centrum Nauki został ogłoszony w maju ub. r. i miał potrwać do końca 2017 r., ale ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków został zamknięty już 10 listopada.

Dotyczył pojedynczych działań naukowych służących do realizacji badań podstawowych. Ma wspierać naukowców ze stopniem doktora, którzy nie są beneficjentami grantów NCN. Wsparcie otrzymało 828 naukowców, na łączną kwotę ok. 30 mln zł. W konkursu sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend. Czas realizacji działania naukowego w konkursie „Miniatura” 1 może wynieść do 12 miesięcy, wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł.

Najwięcej grantów otrzymały: Uniwersytet Jagielloński (51), Uniwersytet Łódzki (39) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (37). W sumie młodzi naukowcy z UWM zdobyli ok. 1,5 mln zł. 12 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w maksymalnej wysokości, 9 - w wysokości od 40 do 49 tys. zł. Zdecydowana większość grantów trafiła do przedstawiali nauk przyrodniczych.

- Trzecie miejsce w kraju to nasz wielki sukces i to w konkursie, który był organizowany po raz pierwszy, a na dodatek cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tak ogromny, że nabór wniosków został skrócony i nie wszystkie nasze aplikacje zostały przyjęte. Ten konkurs pozwala młodym doktorom na realizację zadań badawczych lub napisanie artykułu, a więc jest startem do dalszej pracy. Dlatego zachęcam naszych młodych naukowców do udziału w kolejnych edycjach – dopinguje prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

Jeden z grantów na ok. 43 tys. zł otrzymała dr Justyna Borawska-Dziadkiewicz z Wydziału Nauki o Żywności.

- W moich wcześniejszych badaniach wykazałam, że surowe mięso pstrąga ma działanie profilaktyczne. Zapobiega wzrostowi ciśnienia krwi i ma właściwości przeciwutleniające. Dzięki temu grantowi sprawdzę, czy obróbka termiczna, a konkretnie - gotowanie na parze i wędzenie nie niszczy tych cennych własności – wyjaśnia dr Borawska-Dziadkiewicz.

Grant z „Miniatury” to nie jej pierwszy grant.

- Zdobyłam grant promotorski i uczestniczę w projekcie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z programu Lider NCBiR. Program „Miniatura” uważam za bardzo udany. Aplikacja jest nieskomplikowana. Program umożliwia badania wstępne. Dzięki nim można potem wydać publikację i starać się o kolejne granty - ocenia dr Borawska-Dziadkiewicz.

Otwarcie drugiej edycji „Miniatury” odbyło się w kwietniu 2018 r.

Popularność konkursu „Miniatura” 1 przerosła nasze oczekiwania i dowodzi, żetą inicjatywą trafiliśmy w potrzeby dużej grupy naukowców. Widzimy jednak konieczność zmian, gdyż chcemy przede wszystkim zachęcić uczelnie z regionów słabiej reprezentowanych w konkursach NCN, aby zwiększyły swoją aktywność i mogły otrzymać więcej grantów z tej puli. Rada NCN od dłuższego czasu pracuje nad istotnymi zmianami zasad, które chcemy wprowadzić w 3. edycji „Miniatury” − zapowiada prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

lek

w kategorii