Międzynarodowa konferencja dotycząca biogospodarki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza w dniach 22-26 września na międzynarodową konferencję naukową poświęconą badaniom nad biogospodarką.

We wrześniu kampus w Kortowie na kilka dni stanie się międzynarodowym centrum badań nad biogospodarką.UWM gościć będzie przedstawicieli ośrodków naukowych pracujących nad rozwiązaniami dla biogospodarki ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Francji, Włoch, Austrii i Niemiec oraz Polski. VI Międzynarodowa Konferencja Dobrych Praktyk Środowiskowych „Schematy zrównoważonego rozwoju produktów biologicznych w ramach biogospodarki o obiegu zamkniętym”, odbędzie się w dniach 22-26 września w budynku Regionalnego Centrum Informatycznego (ul. Słoneczna).

Szczegółowy program: https://ebp6.eu/general-info/

Konferencji będą towarzyszyły warsztaty kilku projektów badawczych, rozwijających zagadnienia badawcze komplementarne biogospodarce.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje wiele projektów krajowych oraz międzynarodowych związanych z rozwojem gospodarki zorientowanej na przemysłowe produkty powstające z biomasy (żywność, pasze, biomateriały, biochemikalia, bioenergia – energia ze źródeł odnawialnych). Uczelnia powołała Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych - jeden z niewielu ośrodków naukowych, który prowadzi badania w kontekście nowych produktów powstającego rynku produktów z biomasy.

w kategorii