Medycyna i weterynaria w czołówce

Medycyna na pierwszym miejscu, weterynaria na drugim i duża popularność nowych kierunków. To wstępne podsumowanie wyników letniej rekrutacji na UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przygotował w tym roku 5 tysięcy miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich, na 74 kierunkach. O indeks ubiegało się 11 tysięcy osób, a kryteria kwalifikacji spełniło ponad 10 tysięcy.

- To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wciąż pogłębiający się od kilku lat niż demograficzny i fakt, że w naszym regionie maturę zdało niewiele ponad 7 tysięcy maturzystów – stwierdza Paweł Łojewski, kierownik Biura ds. Studenckich.

Niezmiennie najpopularniejszym kierunkiem była medycyna. Chęć jej studiowania zgłosiło prawie 2 tysiące osób. Oznacza to, że o jedno miejsce będzie walczyć 12 kandydatów. Warto przypomnieć, że wyniki absolwentów kierunku lekarskiego UWM podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego były w ub. roku najlepsze w Polsce, dzięki czemu w tym roku na olsztyńskiej medycynie będzie studiować o 50 osób więcej. Tak zadecydował minister zdrowia w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Na drugim miejscu znalazła się weterynaria, której chęć studiowania wyraziło prawie 1200 osób (ponad 5 osób na jedno miejsce). W czołówce popularnych kierunków znalazły się, podobnie jak w latach poprzednich: prawo, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne i geodezja.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również nowe kierunki studiów. Ok. 200 osób chce studiować pedagogikę wczesnej edukacji, a ponad 100 – kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Prawie 100 osób zamierza studiować analizę i kreowanie trendów. Nie gorzej wypadł kierunek administracja i cyfryzacja.

Wyniki kwalifikacji dostępne są dla kandydatów od 13 lipca. Od tego momentu przyszli studenci będą mieć tydzień na dostarczenie niezbędnych dokumentów i potwierdzanie woli studiowania na UWM. Wyniki egzaminów praktycznych na niektórych kierunkach takich jak, np. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i w zakresie sztuki muzycznej, architektura krajobrazu czy też logopedia zostaną ogłoszone 15 lipca. Należy pamiętać, że zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji. Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne potrwa do 25 lipca.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia podkreśla, że sukces tegorocznej rekrutacji to nie tylko wynik utrwalonej marki olsztyńskiej weterynarii, geodezji i kierunków z zakresu nauk o życiu oraz pnącej się ostro w górę medycyny, ale także wprowadzenia do oferty kształcenia nowych atrakcyjnych kierunków oraz zastosowania szerokiej kampanii w mediach społecznościowych. Uczelnia w tym roku położyła duży nacisk na jak najlepsze dotarcie do kandydatów na studia. Prowadzi kampanie kontekstowe na wszystkich portalach społecznościowych - Facebooku, Instagramie, Tweeterze, Youtube, Google Adwords, stronach internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także TV Kortowo, w Radiu UWM FM oraz w "Perspektywach" i innych pismach czytanych przez młodzież.

- Po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy, bardzo przyjazny kandydatom na studia serwis rekrutacyjny. Wszystkie niezbędne informacje o uczelni, kierunkach studiów czy warunkach studiowania są dostępne w jednym miejscu, na jednej stronie i mogły zachęcić maturzystów do rejestracji – wyjaśnia prorektor prof. Jerzy Przyborowski. – Włożyliśmy w to wiele wysiłku i chcę podziękować pracownikom Biura Mediów i Promocji oraz pracownikom innych biur za pracę, którą wykonali – dodaje.
Od kwietnia UWM przeprowadził ponad 20 kampanii internetowych. W sieci pojawiały się zdjęcia Kortowa, a także filmy zachęcające do podjęcia studiów na UWM. Ze statystyk odsłon i kliknięć wynika, że materiały promujące kierunki kształcenia i warunki studiowania na UWM dotarły do setek tysięcy kandydatów w całej Polsce. Kampanie te to m.in.: „Mądrze i pięknie", „Kto lubi", „No chodź", „Najciekawszy wachlarz kierunków na UWM" .

Kandydaci na studia mogą skorzystać z punktu obsługi kandydata, który znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Niezbędne informacje uzyskają także pod numerem infolinii (89) 524 50 80, na stronie internetowej http://rekrutacja.uwm.edu.pl, a także adresem e-mail rekrutacja@uwm.edu.pl

syla

w kategorii