Medialne popołudnia z dyskusją o nauce i edukacji

prof. Anita Frankowiak
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM chce dyskutować o nauce i edukacji oraz integrować społeczność uczelni. Pierwsze spotkanie internetowe z cyklu „Popołudniówka medialna” odbyło się 5 listopada. Następne zaplanowano za miesiąc.

Z powodu pandemii koronawirusa życie akademickie przeniosło się do Internetu. W sieci odbywają się wykłady, konferencje i panele dyskusyjne. Wykładowcy z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM inaugurują cykl spotkań internetowych poświęconych dyskusji o nauce i edukacji pod hasłem "Popołudniowka medialna".

- To nasz pomysł na to, jak sobie poradzić z tym trudnym czasem. Proponujemy coś, co przyczyni się do rozwoju naukowego i osobistego. Planując te spotkania, myśleliśmy o integracji społeczności naszego instytutu, ale też o osobach, które zapisały się do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Chcemy utworzyć platformę do dyskusji – tłumaczy prof. Urszula Doliwa, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie.

Prof. Doliwa podkreśla jednak, że spotkania adresowane są do wszystkich pracowników, doktorantów i studentów UWM, którzy mają dostęp do platformy MS Teams i są zainteresowani dyskusją o nauce i edukacji.

- Wiele programów międzynarodowych przeznaczonych jest dla młodych pracowników naukowych, myślę więc, że nasze spotkanie to dobry pomysł dla nich, jak twórczo i aktywnie spędzić czas oraz włączyć się w życie akademickie – dodaje prof. Doliwa.

Pierwsza „Popołudniówka medialna” odbyła się 5 listopada. Gościem spotkania była dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM  (na zdj.) z Katedry Komunikacji Społecznej IDiKS, ekspertka w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucie Badań Edukacyjnych. Prof. Anita Frankowiak prowadzi także szkolenia z ramienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, zajmującej się wspieraniem międzynarodowej wymiany akademickiej. W dyskusji uczestniczył też prof. dr hab. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.

Prof. Frankowiak mówiła o umiędzynarodowieniu uczelni w perspektywie zmian w szkolnictwie wyższym.

- Uważam, że spotkanie było bardzo ciekawe. Dyskutowaliśmy i to jest najważniejsze. Była interakcja. Dyskusja dotyczyła tych problemów umiędzynarodowienia, o których rzadko wiemy, że występują. Standardowo umiędzynarodowienie na uczelni kojarzy się z albo z wyjazdami w ramach Erasmusa, albo z przyjazdami profesorów wizytujących, albo z wysoko punktowanymi publikacjami zagranicznymi. Starałam się pokazać, że umiędzynarodowienie to też procesy wymagające zaangażowania i pracowników administracji, i pracowników badawczo-dydaktycznych. Pokazywałam 2 propozycje funkcjonowania uniwersytetów w Polsce – humboldtowską i Burtona Clarka – i różnice w pakietach umiędzynarodowienia, które można zastosować w konkretnych rozwiązaniach – mówi prof. Frankowiak.

Organizatorzy oprócz wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego planują zapraszać także gości z zewnątrz, np. ekspertów w zakresie międzynarodowych badań naukowych.

- Liczymy też na propozycje osób uczestniczących w dyskusji – dodaje prof. U. Doliwa.

Wstępnie zaplanowano, że spotkania będą się odbywać raz w miesiącu.

Małgorzata Hołubowska