Logopedia zaprasza

plakat dnia otwartego logopedii
Wykładowcy kierunku logopedia zapraszają 14 czerwca od 17.00 do 18.00 na Dzień Otwarty.

Każdy zainteresowany może dołączyć do spotkania poprzez link:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aw51ASaFY4DqsQWSQJUyDZ-gLF-0UW86nu4y3LVySx3I1%40thread.tacv2/1623313193746?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22c26b261e-0a8c-44c0-877c-7c0101af2595%22%7d

 Będzie można dowiedzieć się, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wymowę kandydata na logopedię, na czym polegają studia logopedyczne oraz gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu kierunku.

Wykładowcy logopedii czekają na Twoje pytania.

w kategorii