Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego na UWM

zajęcia w Akademii
Do 14 sierpnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim trwają zajęcia Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego. Do Kortowa przyjechali przedstawiciele Polonii z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Paragwaju czy Brazylii. Będą uczyć się języka ojczystego, ale też poznawać kraj swoich przodków.

W zajęciach Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego uczestniczy 30 osób. Przez dwa tygodnie poznają także najnowszą historię, kulturę i literaturę polską. Zwiedzają Olsztyn. Byli też m.in. w Olsztynku, Gdańsku i Toruniu.

- Jest to wydarzenie, którym zostaliśmy wyróżnieni przez organizatora Letniej Szkoły - Stowarzyszenie Wspólnota Polska, która wybrała nasze środowisko, żeby zapoznawać młodzież polonijną z językiem i z kulturą polską" - mówił podczas inauguracji zajęć prof. Andrzej Szmyt, dziekan Wydziału Humanistycznego UWM.

Organizatorem pomysłodawcą Akademii jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska; projekt jest współfinansowany również przez Senat RP w ramach sprawowania przez nasz kraj opieki nad Polonią.

Jednym z prowadzących zajęcia jest dr Sebastian Przybyszewski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. - - Program obejmuje zarówno zajęcia z języka polskiego jak również liczne warsztaty (m.in. teatralne,  z komunikacji językowej). Słuchacze letniej szkoły jeździli też na wycieczki oraz uczestniczyli w pokazach najnowszych filmów polskich. Do tej pory Akademia była prowadzona w innych miastach Polski – w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Opolu. W roku odbywa się w Olsztynie. M.in. dlatego, że Wspólnota Polska aktywnie działa w naszym regionie. Celem Akademii jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o języku polskim, o kulturze polskiej jak również pogłębienie więzi Polonii z Polską. Przyjechały do nas osoby, które mają najczęściej korzenie polskie, część z nich uczy języka polskiego w szkołach polonijnych, część natomiast mówi po polsku ale jeszcze nie w stopniu zaawansowanym – wyjaśnia dr S.Przybyszewski.

W zajęciach uczestniczy m.in. Larisa Leszczenko z Ukrainy.

- Po raz pierwszy przyjechałam do Polski 7 lat temu na kurs metodyczny dla muzyków. Byłam zachwycona polską kulturą, polskimi tradycjami, historią i właśnie wtedy zakochałam się w Polsce. Mam ze strony mamy polskie pochodzenie. Jestem zachwycona organizacją i wysokim poziomem tego kursu, warsztatów, lekcji. Przyjechało tu bardzo dużo ludzi z różnych części Ukrainy: z Dniepropetrowska, Kijowa, z Żytomierza, Tarnopola, Lwowa. Chcę więcej zanurzyć się w region warmińsko mazurski. Rozumiem że tutaj i kultura i tradycje są inne niż na przykład u górali. Mam nadzieję że te nasze relacje będą długotrwałe i będziemy promować to wszystko co widzimy i słyszymy tu – dzieli się wrażeniami Larisa.

opr. mah, źródło Radio UWM FM