Legia Akademicka zakończyła zajęcia

Zakończył się pilotażowy wspólny program MON i MNiSW dotyczący szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka. Na UWM wzięło w nim udział prawie 500 studentów.

Z końcem kwietnia oficjalnie zakończył się roczny pilotażowy program szkolenia wojskowego dla studentów Legia Akademicka, realizowany wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zajęciach uczestniczyło niemal 500 studentów, w tym prawie 200 dziewcząt. Większość stanowili studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wojskoznawstwo.

- Zajęcia dotyczyły m.in. działań taktycznych w obronie, natarciu; był moduł strzelecki, obejmujący obchodzenia się z bronią, historia oręża oraz elementy survivalu. Wykładowcami byli oprócz naszych pracowników z kierunku wojskoznawstwa także instruktorzy Ligi Obrony Kraju i oficerowie wojskowi. Zajęcia kończył test kompetencji. Zdało go 370 studentów a prawie 240 wyraziło chęć kontynuowania dalszego szkolenia, czyli odbycia kursu podoficerskiego, prowadzonego w czasie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego. Taki praktyczny moduł szkolenia podoficerów rezerwy kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy – wyjaśnia dr hab. Wiesław Łach, koordynator programu na naszej uczelni.

Czy program będzie kontynuowany, jeszcze nie wiadomo.

- Studenci są zainteresowani, pytają. Jak nazwa wskazuje, był to program pilotażowy. My zachęcaliśmy do uczestnictwa, bo to droga do służby zawodowej. Robiliśmy ankietę oceniającą zajęcia i zdecydowana większość, ponad 80%, odpowiedziała że zajęcia są atrakcyjne, a ponad 90% oceniło je pod względem merytorycznym bardzo dobrze - dodaje dr hab. W. Łach.

Patryk i Sebastian z III roku bezpieczeństwa narodowego z Wydziału Nauk Społecznych są w grupie zdecydowanych kontynuować szkolenie wojskowe. Obaj chcą związać życie zawodowe z mundurem. Zajęcia w programie oceniają pozytywnie.

- Dużo wiedzy o sprzęcie, taktyce. Ćwiczyliśmy rozkładanie i składanie broni. Sam byłem zaskoczony, jak łatwo było rozłożyć i złożyć karabin Beryl. Teraz odbieramy karty powołania na dalsze szkolenie w jednostce wojskowej w Toruniu – mówią.

- Moim zdaniem ten program okazał się sukcesem. Zakładał przeszkolenie ok. 10 tys. studentów, wojsko zaś przygotowało 5 tys. miejsc do dalszego przeszkolenia podoficerskiego, natomiast NSR i służby rezerwy przeszkoliły tyle osób w ciągu 8 lat istnienia – podsumowuje dr hab. W. Łach.

Do programu Legia Akademicka przystąpiło 60 uczelni z całej Polski. MNiSW zarezerwowało na realizację zajęć teoretycznych w tym roku akademickim 1,5 mln zł, natomiast MON wyasygnuje na poprowadzenie zajęć praktycznych realizowanych na poligonach 220 mln zł. Program w założeniu miał pomóc uzupełnić braki kadrowe wojsk rezerwy, które od czasu zlikwidowania w 2009 r. obowiązkowej służby wojskowej borykają się z niedoborem rezerwistów.

mah

w kategorii