Ks. prof. M. Różański nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji

ks. dr. hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
Przygotowanie wydziału do przemian związanych z wejściem tzw. ustawy 2.0 to główne zadanie nowego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM. Został nim ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM.

Dotychczasowy dziekan prof. Jerzy Kasprzak złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie zgłosił kandydaturę ks. dr. hab. Mieczysława Różańskiego. Wybory nowego dziekana odbyły się 19 października. Wzięło w nich udział 47 elektorów. Kandydat był tylko jeden – ks. dr. hab. Mieczysław Różański, prof. UWM. Otrzymał on 45 głosów poparcia.

- Wybór na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM jest wyrazem zaufania elektorów względem mnie. Jest to rzecz związana także z nałożeniem pewnych obowiązków, które mają służyć dobru społeczności akademickiej. Czas obecny jest czasem szalenie trudnym, bo jest to moment, kiedy wprowadzona jest w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Zatem zadania, które stoją przed całym kolegium dziekańskim są bardzo ważne. Mają przygotować wydział do przemian, które niedługo nastąpią. Będziemy się także starać budować jak najlepsze relacje pomiędzy pracownikami i studentami na wydziale – mówi ks. prof. Mieczysław Różański.

Nowo wybrany dziekan zgłosił także kandydatury na prodziekanów. Zostali nimi: dr hab. Aldona Jurewicz – prodziekan ds. nauki (41 głosów), dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM – prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju (39 głosów), dr hab. Justyna Karaźniewicz – prodziekan ds. dydaktyki (45 głosów), dr Robert Dziembowski – prodziekan ds. studenckich (41 głosów).

syla