Kreatywne egzaminy licencjackie

pierwsi dyplomanci analizy i kreowania trendów z dr. hab. A. Kucnerem
Zamiast zestawu pytań do losowania - prezentacja. Zamiast tradycyjnego egzaminu – pytania i dyskusja. Absolwenci kierunku analiza i kreowanie trendów zdawali końcowe egzaminy kreatywnie i nieszablonowo.

W czerwcu dyplomy licencjackie otrzymali pierwsi absolwenci kierunku analiza i kreowanie trendów. Ich sesja egzaminacyjna przebiegała w równie niestandardowej formule, jak studia, które ukończyli, a prace dyplomowe mogą być znakomitym źródłem wiedzy do wykorzystania w praktyce.

- Uznaliśmy, że powszechne wyobrażenia, czym jest analiza trendów są mizerne albo sprowadzają się do stereotypu, że dotyczy to mody. Zatem zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem poinformowania będzie pokazanie, czym zajmują się studenci tego kierunku, pisząc swoje prace licencjackie. Tematy tych prac są różnorodne - mówi dr hab. Andrzej Kucner, opiekun trzeciego roku.

Od czwartego semestru studenci mieli do wyboru 5 grup seminaryjnych, różniących się dominującą w nich tematyką ekonomiczną, informatologiczną, filozoficzną, związaną z komunikacją i socjologiczną. Wiele prac miało charakter interdyscyplinarny. Częścią egzaminu dyplomowego było przedstawienie tematyki pracy w formie prezentacji.

- Poprosiliśmy studentów, aby w pierwszej kolejności uzasadnili wybór tematu pracy; wyjaśnili, jakimi problemami się zajęli; jakie postawili hipotezy badawcze; jakie  badania przeprowadzili i jakie wyniki uzyskali. W podsumowaniu przedstawili wnioski z pracy. Uznaliśmy, że taka formuła egzaminu pozwoli nam ocenić dyplomanta w sposób wszechstronny - wyjaśnia dr hab. Kucner.

- Drugą częścią egzaminu, dla nas najciekawszą, była żywa dyskusja wokół pracy. Zdarza się niekiedy tak, że podczas tradycyjnych obron nie pada ani jedno pytanie dotyczące pracy dyplomowej, ponieważ zdający odpowiadają na wylosowane pytania. Nam zależało, aby obrona toczyła się wokół problematyki pracy. Przekonaliśmy się do tej formy sprawdzenia wiedzy - podkreśla Andrzej Kucner.

Wyniki egzaminów były bardzo dobre i dobre.

Jakimi zagadnieniami się zajmowali się studenci?

- Bartosz Kuczyński napisał obszerną pracę megatrendzie hybrydyzacji, a dokładnie o tym, w jaki sposób zaczynają się przenikać rzeczywistość wirtualna i świat realny. Magda Kobacka przeanalizowała koncepcję miasta-ogrodu w odniesieniu do strategii rozwoju Olsztyna oraz tego, co powstało w mieście zgodnie z tą koncepcją. Wnioski płynące z konkretnych przykładów, które pokazała niestety, nie są optymistyczne. Justyna Parzych zajęła się nowym urbanizmem i także odniosła tę ideę do kierunków rozwoju Olsztyna. To są przykładowe prace, które mogą być kopalnią wiedzy do praktycznego wykorzystania. To nie są rozważania wyłącznie teoretyczne. Odnoszą się do zmian, w których sami uczestniczymy - podkreśla dr Kucner.

Dyplomanci pisali też m.in. czym jest selfie, na czym w praktyce polega idea slow life, o skandynawskich ideałach szczęścia, o starzejącym się społeczeństwie, o zjawiskach związanych z komunikacją, o nowych technologiach informacyjnych w edukacji studentów.

Studia licencjackie na kierunku analiza i kreowanie trendów ukończyło prawie 50 osób. W czerwcu końćowe egzaminy zdało 35 dyplomantów. Kolejne obrony odbędą się we wrześniu. Obecnie trwa rekrutacja na studia magisterskie.

mah