Kierunek chemia: wzór na przyszłość

studenci robią doświadczenie w laboratrium chemicznym
Prawie 800 pozycji na kwotę 10,5 mln zł znajduje się na liście urządzeń i aparatury zakupionych na potrzeby kierunku chemia. Z upływem maja kończy się czas jego uruchamiania. Jak chemia wykorzystała swój czas i pieniądze?

Chemia na UWM ma długą historię zaczynającą się na początku lat 50. XX w. Przedmiot chemia jest w programie kształcenia na wielu kierunkach UWM, ale kierunek chemia należy do najmłodszych. Ruszył w październiku 2020 r. na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Zaczęło go 27 osób, obecnie studiuje 20.

Starania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o uruchomienie kształcenia na kierunku chemia zakończyły się sukcesem, gdy uczelnia w czerwcu 2019 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów 1. stopnia o profilu praktycznym. W 2020 r. pomyślnie zakończyła się pierwsza rekrutacja kandydatów na ten kierunek. Na jego uruchomienie UWM uzyskał ponad 11 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 16,6 mln zł, w tym wkład własny – 5,5 mln zł. Z upływem maja kończy się termin realizacji projektu i wszystko jest już zapięte na ostatni guzik.

Za te pieniądze Uniwersytet przeprowadził modernizację i adaptację większości pomieszczeń Katedry Chemii zakończoną w sierpniu 2020 r. Jej koszt wyniósł 5 mln. Pozostałe środki - 10,5 mln zł - zostały wykorzystane na wyposażenie laboratoriów w profesjonalne meble laboratoryjne oraz zakup aparatury i urządzeń niezbędnych do kształcenia. To są duże pieniądze. Na co zostały przeznaczone?

- Powstały 4 nowe sale dydaktyczne do ćwiczeń: Laboratorium chemii organicznej, Laboratorium chemii analitycznej, Laboratorium analizy instrumentalnej oraz Laboratorium analiz chromatograficznych. Studenckie pracownie zostały wyposażone w nowy sprzęt laboratoryjny oraz nowoczesną aparaturę, a Laboratorium analiz chromatograficznych w najnowsze chromatografy cieczowe i gazowe (w sumie 10 chromatografów). Takie wyposażenie pozwoli studentom na samodzielne wykonywanie ćwiczeń i umożliwi wykonywanie analiz różnego rodzaju próbek środowiskowych: wody, gleby, żywności a także biopaliw. Powstały również 3 nowe pracownie dyplomowe, w których swoje badania będą prowadzić studenci przygotowujący prace licencjackie – wylicza dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Chemii.

Na nowe wyposażanie pracowni Katedry Chemii składa się zarówno drobny sprzęt laboratoryjny jak i specjalistyczna aparatura, stanowiąca głównie wyposażenie pracowni dyplomowych.

- Do tych pracowni UWM kupił między innymi: spektrofotometr podczerwieni FTIR, aparat do elektroforezy kapilarnej oraz zestaw przeznaczony do badań związanych z biosensorami (wanna Langmuira). Koszt niektórych aparatów, np. spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS to ok. 1 mln zł. Jest to urządzenie o dużej czułości do wielopierwiastkowej analizy próbek środowiskowych umożliwiające analizę do 70 pierwiastków w ciągu kilku minut. Zakupiono również aparaturę do analizy powierzchni materiałów: mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop metalograficzny, mikrowagę kwarcową (QCM) oraz zestawy pomiarowe do badań ogniw paliwowych. Pracownię wyposażono również w automatyczny analizator gazów, który będzie wykorzystany do analizy szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie pracownie w katedrze wyposażone zostały w wysokiej klasy dygestoria, zastosowano sterowany automatycznie system wentylacyjny, zamontowano windę, a na niegdysiejszym nieużytkowanym poddaszu powstały dwie nowoczesne, klimatyzowane i stylowe sale seminaryjne – kontynuuje prof. Zielińska.

Całość dopełniają kolorowe wykładziny na korytarzach: szara na parterze, limonkowa na I piętrze i niebieska na II piętrze.

Nowe nabytki nie trafiły na pustą ziemię, lecz do katedry, która już dysponowała niezłym wyposażaniem. Teraz więc chemia na UWM ma bazę, która pod względem wyposażenia nie odbiega od tej, którą dysponują wiodące polskie uczelnie. Z nowej infrastruktury dydaktycznej korzystać będą oczywiście nie tylko studenci chemii, ale również studenci wszystkich innych kierunków studiów, na których jest przewidziany w programie przedmiot chemia, m.in. rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa, biologii, biotechnologii, mikrobiologii, technologii żywności i żywienia człowieka, bioinżynierii produkcji żywności, zootechniki, weterynarii i studenci kierunku lekarskiego.

- Taki bowiem był cel dotacji samorządu: wzmocnienie potencjału dydaktycznego – wyjaśnia prof. Zielińska.

Kierunek chemia ma profil praktyczny, co oznacza dużą liczbę ćwiczeń laboratoryjnych w programie i prowadzenie zajęć w małych grupach. To umożliwi studentom samodzielną pracę oraz opanowanie sprzętu laboratoryjnego i aparatury.

- Wszystkie te elementy składają się na dobre przygotowanie naszych absolwentów do przyszłej pracy zarówno w laboratoriach analitycznych oraz w przemyśle chemicznym – zapewnia kierowniczka katedry.

Lech Kryszałowicz

w kategorii