Kazachstan: wyróżnienie dla rektora UWM i nowe możliwości współpracy

prof. R. Górecki z rektorem KazNAU Espołowem Tlektesem Isabajewiczem
Nauki o żywności i nauki rolnicze - nowe obszary współpracy z Narodowym Kazachskim Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, przebywa w Kazachstanie z trzydniową, roboczą wizytą (9-11.10). Jej cel to rozszerzenie współpracy obu uczelni o nowe dziedziny. Są nimi nauki o żywności i rolnicze. Rektorowi w tej wizycie towarzyszą: prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów oraz prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki. Obie strony ustaliły, że będą dążyć do zwiększenia wymiany studentów i kadry naukowej.

Narodowy Kazachski Uniwersytet Rolniczy w Ałmaty (KazNAU) od kwietnia 2014 r. łączy z UWM umowa o współpracy. W początki wzajemnych relacji zaangażowani byli prof. Jan Miciński z Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt oraz dr Waldemar Kozłowski z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Do dziś, 22 studentów KazNAU odbyło studia semestralne na UWM - głównie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Bioinżynierii Zwierząt, a kilkoro tamtejszych studentów i doktorantów pisze prace pod kierunkiem kortowskich naukowców. Także naukowcy z UWM, głównie z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, kilkukrotnie odwiedzili uniwersytet w Ałmaty.

Podczas tej wizyty, prof. Ryszard Górecki został niespodziewanie wyróżniony tytułem honorowego doktora KazNAU. Uniwersytet kazachski przyznał go rektorowi UWM w uznaniu jego zasług dla rozwoju nauk przyrodniczych oraz za rozwijanie współpracy między naszymi uczelniami.

- To wyróżnienie było dla nas zaskoczeniem, szczególnie dla rektora Ryszarda Góreckiego. Wybraliśmy się przecież z wizytą roboczą. Traktujemy je, jako podziękowanie za dotychczasową współpracę i zobowiązanie do dalszych wspólnych działań. Narodowy Kazachski Uniwersytet Rolniczy to uczelnia z wielkim potencjałem, otwarta, zapraszająca naukowców z całego świata. Liczymy na to, że możemy korzystnie współdziałać w zakresie nauki i kształcenia studentów - komentuje wizytę prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Historia KazNAU zaczyna się w roku 1929, od założenia Instytutu Weterynaryjnego. Kolejnym krokiem było utworzenie w 1930 r. Instytutu Rolniczego. KazNAU powstał w 1996 r. w wyniku połączenia tych uczelni. Uniwersytet jest liderem nauk rolniczych w Kazachstanie. Współpracuje z 23 instytutami badawczymi Ministerstwa Rolnictwa i 6 instytutami naukowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2013 r. zajął 7. miejsce w rankingu najlepszych uczelni kazachskich, a w latach 2014-15 uplasował się na 4. miejscu w rankingu najlepszych uniwersytetów technicznych. Składa się z 12 wydziałów i instytutów, na których wdrożonych jest 41 specjalności studiów licencjackich, 39 specjalności studiów magisterskich oraz 16 programów studiów doktoranckich, na których kształci się ponad 7 000 studentów. KazNAU współpracuje z ok. 120 uczelniami zagranicznymi z 40 krajów, w tym z UWM.

Kazachstan postawił sobie za cel do 2050 r. znaleźć się w pierwszej 20. najbogatszych krajów świata. Ma do tego wielkie predyspozycje. Ten olbrzymi kraj (ponad 2,7 mln kmpowierzchni) dysponuje praktycznie wszystkimi surowcami z tablicy Mendelejewa i już teraz, na tle sąsiadów, bardzo się wyróżnia. Prezydent Kazachstanu stawia jednak nie na eksploatację surowców, tylko na rozwój nauki i nie szczędzi na nią pieniędzy. Kazachowie zapraszają więc do siebie naukowców z całego świata, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Orędownikiem spraw polskich w Kazachstanie, a szczególnie naszego Uniwersytetu, jest polski ambasador - prof. Selim Chazbijewicz z Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Na zdj. prof. R. Górecki z rektorem KazNAU Espołowem Tlektesem Isabajewiczem, członkiem Akademii Nauk Republiki Kazachstanu.

lek

w kategorii